Sociale dienst Hoogezand-Sappemeer
‘Iedereen is van waarde en heeft waarde’

Inkomen en voorzieningen

Re-integratie

Werkbedrijf

BWRI: Bedrijf voor Werk, Re-integratie en Inkomen is uitvoerder van de Participatiewet voor gemeente Midden-Groningen.

De werkmaatschappij BWRI is dé organisatie voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. BWRI ondersteunt burgers om werk te vinden en te behouden. Als werk niet tot de mogelijkheden behoort, is participatie het doel. Aan burgers, die niet in staat zijn om zelfstandig in hun inkomen te voorzien, bieden we (tijdelijk) inkomensondersteuning.

inkomen en voorzieningen Hoogezand-Sappemeer
BWRI

BWRI staat voor een inclusieve samenleving waarin iedereen meetelt en iedereen van waarde is voor de gemeenschap. We laten niemand aan de kant staan en iedereen werkt naar vermogen.

Maandverklaring per direct afgeschaft

Maandverklaring per direct afgeschaft

We stoppen per direct met de maandverklaringen. U krijgt er dus geen meer en u hoeft ook geen maandverklaringen meer op te sturen. U hoeft zich dus geen zorgen te maken. U krijgt gewoon uw uitkering.

Zijn er wijzigingen in uw situatie?

Wijzigingen van inkomen, vermogen en leefsituatie zijn belangrijk voor het recht op of hoogte van uw uitkering. U bent verplicht ons door te geven of er iets gewijzigd is op dat gebied. Op deze site staat een folder waarin u precies kunt nalezen welke gegevens u ons moet melden. De folder is te vinden onder “home” en dan “inkomen en voorzieningen” en dan onder “uitkering en doorgeven van wijzigingen”.

Hoe kunt u wijzigingen doorgeven?

U kunt de wijzigingen op twee manieren doorgeven:

per mail

U kunt u de wijzigingen per mail doorgeven op uitkeringsadministratie@bwri.nl. Het bewijsstuk of stukken kunt u scannen en bijvoegen. Een foto maken van het bewijsstuk kan natuurlijk ook. Zorgt u er dan wel voor dat alles erop staat en leesbaar is voor ons?

per post

U kunt de wijzigingen ook per post doorgeven.

Het postadres is: BWRI, Postbus 50, 9610 AB  Sappemeer.

Denkt u er wel aan dat u er bewijsstukken (bijvoorbeeld een loonspecificatie) bij doet? Doet u dat niet, dan kan het betalen van de uitkering vertraging oplopen.

We maken een mutatieformulier

Om het u gemakkelijker te maken zijn we bezig met een mutatieformulier. Hierop staan de wijzigingen die belangrijk zijn voor het recht op en hoogte van uw uitkering. U kunt van dit formulier gebruik maken als u een wijziging wilt doorgeven. En als er geen wijzigingen zijn hoeft u niets te doen met dit formulier. Zodra het klaar is informeren wij u hierover.

Vragen

Twijfelt u of u iets wel of niet moet doorgeven? Vraag dan uw casemanager beheer. 

Inloop spreekuur Humanitas

Hulp bij het invullen van formulieren

Het invullen van formulieren is niet voor iedereen eenvoudig. Soms is wat hulp gewenst. Humanitas kan u hierbij helpen. Om het gemakkelijk voor u te maken hebben ze nu ook spreekuur in het gebouw van BWRI, Molenraai 1 in Sappemeer. U kunt elke donderdag terecht van 10.00 tot 11.00 uur. De medewerkers van Humanitas zitten in de ontvangsthal. Het is ook mogelijk om een gesprek te hebben in een spreekkamer. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Humanitas heeft ook een spreekuur geopend in Siddeburen, locatie Rabobank op woensdagen van 11.30 tot 12.30 uur.