BWRI: Bedrijf voor Werk, Re-integratie en Inkomen

BWRI: Bedrijf voor Werk, Re-integratie en Inkomen is uitvoerder van de Participatiewet voor de gemeente Midden-Groningen.

BWRI wil cliënten en medewerkers helpen met het vinden en behouden van werk en zich te ontwikkelen, zodat zij een betere kans hebben op de arbeidsmarkt. Als werk niet tot de mogelijkheden behoort, is meedoen in de samenleving het doel. Aan burgers, die niet zelf kunnen zorgen voor hun inkomen, bieden we (tijdelijk) inkomensondersteuning.

BWRI staat voor een samenleving waarin iedereen mee kan en mag doen, waarin iedereen meetelt en iedereen van waarde is voor de samenleving. We laten niemand aan de kant staan en iedereen doet mee naar wat ze kunnen.

"Iedereen is van waarde en heeft waarde" 

Nieuws

  • Ontwikkelen is vooruitgang

    Linda en Charlotte, twee sprankelende dames die vol enthousiasme praten over hun achtergrond en werk in het bedrijfsrestaurant van BWRI Werkbedrijf. Het is overduidelijk dat ze hier helemaal op hun plek zijn.

  • Uitstel energietoeslag 2023

    Het Rijk bereidt een wet voor waarmee het mogelijk wordt voor gemeenten om in 2023 eenmalig een energietoeslag uit te keren aan huishoudens met een laag inkomen.