Loket Zelfstandigen Midden-Groningen: ondersteuning voor ondernemers

Algemeen

Het Loket Zelfstandigen Midden-Groningen begrijpt de uitdagingen waarmee ondernemers in het midden- en kleinbedrijf worden geconfronteerd. Zij biedt gratis ondersteuning aan zowel startende als gevestigde ondernemers.

Wanneer kunnen we je helpen

 • Zit je in de bijstand en wil je een eigen bedrijf beginnen? 
 • Heb je een onderneming en verdien je niet genoeg om rond te komen?
 • Moet je een noodzakelijke investering doen om jouw bedrijf te kunnen voortzetten?
 • Ben je een zelfstandig ondernemer die hulp nodig heeft bij geldzorgen, het versterken van je onderneming, of het vinden van (tijdelijk) werk in loondienst? 

Dan kan het Loket Zelfstandigen je bijstaan. 

Voor (tijdelijke) ondersteuning zijn er verschillende mogelijkheden beschikbaar:

 1. Bbz-uitkering.
 2. Bbz voor startende ondernemers.
 3. Bbz voor gevestigde ondernemers. 
 4. Bbz voor oudere ondernemers. 
 5. Bbz voor beëindigde ondernemers. 

Bbz-uitkering

De Bbz-uitkering is een tijdelijke bijstandsuitkering voor zelfstandige ondernemers die door omstandigheden problemen ervaren. Het maakt niet uit in welke fase van het ondernemerschap jij je bevindt. De regeling biedt diverse mogelijkheden, afhankelijk van je situatie.

Voorwaarden voor aanvraag

 • Woonachtig zijn in de gemeente Midden-Groningen 
 • Onderneming is in Nederland gevestigd 
 • 18 jaar of ouder en nog niet AOW-gerechtigd 
 • Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning 
 • Minimaal 1225 uur per jaar werkzaam zijn voor eigen bedrijf (urencriterium) 
 • Zeggenschap hebben over eigen bedrijf en dragen van de financiële risico's 
 • Inkomen (of gezinsinkomen) is lager dan de bijstandsnorm 
 • Eigen bedrijf is levensvatbaar 

Specifieke voorwaarden voor

 • Oudere ondernemers: geboren vóór 1 januari 1960, minstens tien jaar ondernemer, jaarlijkse winst van minimaal €9.852,- (2023). 
 • Beëindigende ondernemers: bedrijf niet meer levensvatbaar en voornemen om te beëindiging op korte termijn.

Bbz voor startende ondernemers

Als startende ondernemer kun je mogelijk in aanmerking komen voor de Bbz-regeling. De gemeente kan je inkomen aanvullen tot bijstandsniveau met een renteloze lening voor maximaal 36 maanden. Ook is er onder voorwaarden de mogelijkheid voor het aanvragen van een bedrijfskapitaal..

Advies en Begeleiding

De Ondernemersadviseurs van het Loket Zelfstandigen bieden ook gratis advies en begeleiding aan, zoals bij het opstellen van een ondernemersplan en het maken van een financieel plan.

Bbz voor Gevestigde Ondernemers

Bestaat je bedrijf minstens 1,5 jaar en ervaar je financiële problemen door tijdelijke omstandigheden? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor Bbz.

Mogelijkheden

 • Aanvullende periodieke uitkering tot bijstandsniveau voor maximaal een jaar, eventueel verlengd met ten hoogste twee jaar.
 • Bedrijfskapitaal: lening met 8% rente.

Bbz voor Oudere Ondernemers

Voor ondernemers geboren vóór 1 januari 1960, die minstens tien jaar ondernemer zijn, en waarbij de inkomsten tegenvallen, bestaat Bbz voor oudere ondernemers. Voorwaarde is wel dat de onderneming jaarlijks minimaal € 9.852 (2023) nettowinst maakt.

Mogelijkheden

 • Aanvullende periodieke uitkering: aanvulling tot bijstandsniveau tot de AOW-gerechtigde leeftijd in de vorm van een lening of (gedeeltelijke) gift (afhankelijk van inkomen). 
 • Bedrijfskapitaal is onder voorwaarden mogelijk, voor ten hoogste € 12.403 (2023).

Bbz voor Beëindigende Ondernemers

Als je bedrijf niet meer levensvatbaar is en het wilt beëindigen, biedt Bbz ondersteuning voor beëindigende ondernemers:

 • Aanvullende periodieke uitkering: aanvulling inkomen tot bijstandsniveau voor maximaal een jaar in de vorm van een renteloze lening. Hoogte terugbetaling afhankelijk van (gezamenlijke) inkomen. 
 • IOAZ-uitkering voor ondernemers van 55 jaar en ouder die stoppen met ondernemen. Let op: Aanvragen voordat je stopt met je bedrijf.

Meer informatie

Neem voor meer informatie en aanvragen contact op met de Ondernemersadviseurs van het Loket Zelfstandigen via loketzelfstandigen@midden-groningen.nl of telefoon: