Inkomen en voorzieningen

Let op!

Op dit moment zijn er bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze hulp is doorgaans niet kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. U hoeft als ondernemer ook geen extra kosten te maken. Wij helpen u graag bij uw aanvraag. Daarvoor kunt u mailen naar bbzcoronamaatregelen@bwri.nl

Waarschuw Tozo-aanvragers voor tussenpersonen

Let op!

Op dit moment zijn er bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze hulp is doorgaans niet kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. U hoeft als ondernemer ook geen extra kosten te maken. Wij helpen u graag bij uw aanvraag. Daarvoor kunt u mailen naar bbzcoronamaatregelen@bwri.nl

“Verlening Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers” (Tozo3)

De Tozo regeling wordt verlengd; vanaf 1 oktober is er Tozo 3.

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) is bedoeld voor ondernemers die door de Coronacrisis in financiële problemen komen. Dit geldt niet alleen voor ZZP-ers (zoals weleens gedacht wordt) maar ook voor ondernemers met personeel.

De Tozo is er voor de kosten van levensonderhoud en voor een bedrijfskrediet als er liquiditeitsproblemen zijn.

De overheid heeft besloten om de regeling te verlengen. De Tozo 3 voor levensonderhoud loopt van 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021.

Tozo 3 aanvragen

Na 1 oktober 2020 kunt u Tozo 3 aanvragen en staan de juiste aanvraagformulieren op deze site.  

Verkort aanvragen

Als u al een Tozo 2-uitkering ontvangt, kunt u een verkort aanvraagformulier indienen. De Tozo 2 uitkering wordt niet automatisch verlengd.

Vermogenstoets en inkomenstoets partner

Voor Tozo 3 geldt de vermogenstoets. Dit is nieuw. Het totaal van de beschikbare geldmiddelen die u heeft moet lager zijn dan € 46.520.

De partnerinkomenstoets was reeds van toepassing bij de Tozo 2 uitkering. Dit betekent dat wanneer het inkomen van uw partner hoger is dan de voor uw geldende situatie bijstandsnorm er geen recht bestaat op de Tozo. Is het inkomen van uw partner lager dan ontvangt u een aanvullende Tozo uitkering tot het bijstandsniveau.

Uitkering tot 1 juli 2021

De uitkering levensonderhoud kan als u aan de voorwaarden voldoet worden toegekend over de maanden oktober 2020 tot en met juni 2021. U kunt zelf aangeven voor hoeveel maanden u een uitkering wilt aanvragen.

Tozo 3 lening voor bedrijfskapitaal na Tozo 1 en/of 2

Zelfstandigen die als gevolg van de coronacrisis liquiditeitsproblemen hebben, kunnen ook in Tozo3 een lening aanvragen voor bedrijfskrediet. Hierbij geldt dat de lening voor de Tozo 1, Tozo 2 en de Tozo 3 gezamenlijk, een maximum kent van € 10.157 euro.

Houd deze website in de gaten voor meer informatie. Vanaf 21 september vindt u hier alle informatie over Tozo 3 en de aanvraagformulieren.

Start afhandeling aanvragen “Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers” (Tozo).

Extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers en zzp'ers

Zelfstandige ondernemers die door de coronacrisis financiële problemen hebben kunnen een beroep doen op de gemeente. De regering heeft extra tijdelijke maatregelen getroffen voor ondernemers, bedrijven en zzp'ers.

Er kan een financiële ondersteuning aangevraagd worden voor levensonderhoud. Dan vult de gemeente het inkomen aan tot het sociaal minimum. En als er sprake is van liquiditeitsproblemen dan kan er een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd.

De maatregel in het kort:

 • De toets op levensvatbaarheid die het Bbz kent wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is.

 • Daarmee wordt binnen 4 weken voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt.

 • De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsamenstelling. Maximumbedrag is € 1500,- per maand (netto).

 • Deze versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157,-.

 • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud wordt ‘om niet’ verstrekt; u als ondernemer weet dus zeker dat deze niet later terugbetaald hoeft te worden.

 • Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets.

 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt een mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen.

 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal zal een lager rentepercentage dan thans in het Bbz geldt worden gehanteerd.

Voor wie geldt deze nieuwe regeling?

 • Gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd

 • Woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland

 • Nederlander of daarmee gelijkgesteld

 • Het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend

 • Voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

 • Is vóór 17 maart 2020, 18.45 uur, gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, dat wil zeggen minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep

Aanvragen is mogelijk; de regeling moet nog wel verder worden uitgewerkt.

De gemeente kan uw aanvraag in behandeling nemen. We wachten op dit moment echter nog op de exacte uitvoeringsvoorschriften van de regeling.

Een voorschot op de regeling voor levensonderhoud is wel mogelijk.

We kunnen ons voorstellen dat u niet kunt wachten op de afhandeling van uw aanvraag omdat u nu al te weinig financiële middelen heeft om van te leven.  U kunt daarom een voorschot vragen en dan verstrekt de gemeente u een voorschot van maximaal  € 250,- op de regeling. Dit kunt u aankruisen op het formulier.

BWRI voert de aanvragen uit

BWRI voert de regeling uit voor Midden-Groningen. U kunt het aanvraagformulier “Aanvraagformulier Tozo” downloaden. U kunt ons ook vragen om u het formulier toe te zenden.

U kunt het ingevulde formulier en de gevraagde bewijsstukken mailen naar Bbzcoronamaatregelen@bwri.nl

U kunt het ook in de brievenbus deponeren bij:

BWRI Inkomen en Voorzieningen
Haydnlaan 2, 9603 AS Hoogezand

Hoe nu verder?

We wachten de verdere uitwerking van de regeling af. Zodra hier iets over bekend is zetten wij deze informatie op de website. We gaan dan ook aan de slag met de afhandeling van uw aanvraag.  

Wanneer u nog vragen hebt of een aanvraagformulier wilt ontvangen kunt u bellen met 0598 373700 of mailen naar Bbzcoronamaatregelen@bwri.nl

Voor vragen en antwoorden van de Rijksoverheid over de regeling kunt u terecht op deze link:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/financiele-maatregelen/tozo

Aanvraagformulier Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers)

Noodloket ondernemers

Ondernemers bellen ons met vragen over het “Noodloket”.  Deze regeling wordt echter uitgevoerd door de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) en niet door de gemeente.

Informatie over het noodloket

Voor ondernemers die getroffen worden door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis komt er een tegemoetkoming voor de eerste nood, met als officiële naam 'Beleidsregel tegemoetkoming schade COVID-19'.

Er komt een tegemoetkoming voor de eerste nood bij ondernemers die zijn getroffen als gevolg van overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet geheel of grotendeels zien verdwijnen. Dit zijn de ondernemers die hun zaak en/of werkzaamheden voorlopig moeten stopzetten. Denk hierbij aan kappers, de horeca, evenementenbureaus, de cultuursector en anderen die mogelijk in de problemen komen vanwege de 1,5 meter-afstandseis.  

Bedrijven lopen niet alleen inkomsten mis;  soms zijn er extra (administratieve) kosten, bijvoorbeeld voor het terugbetalen van kaartjes voor geannuleerde evenementen. De vaste lasten lopen intussen gewoon door, en uitgaven zijn in veel gevallen al gedaan.

Nog niet alle details van de regeling zijn bekend. De regeling wordt nu uitgewerkt en met spoed voorgelegd aan de Europese Commissie voor de beoordeling op (geoorloofde) staatssteun.

Zodra ze bekend zijn, plaats het RVO deze op hun website.

Wat weten we nu al wel over de regeling

 • Het betreft een eenmalig vast bedrag van € 4000 voor de periode van 3 maanden.

 • Het gaat om ondernemingen met een fysieke inrichting buiten het eigen huis.

 • De voorwaarden worden op dit moment uitgewerkt; indien nodig worden de voorwaarden geactualiseerd.

 • Er komt een overzicht van bedrijven die hiervoor in aanmerking komen; indien nodig zal het Rijk dit overzicht actualiseren.

Informatie over het noodloket

U kunt altijd bij BWRI terecht met uw vragen maar we adviseren en verwijzen u voor de meest actuele informatie en de stand van zaken naar:  

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19

Coronaregeling voor flexwerkers

Coronaregeling voor flexwerkers

Er komt alsnog een aparte regeling voor flexwerkers die in de coronacrisis ontslagen zijn maar geen uitkering krijgen. Dit wordt een tijdelijke regeling voor flexwerknemers die sinds 1 maart hun baan hebben verloren maar niet in aanmerking komen voor een uitkering.
In de praktijk gaat het vooral om ontslagen uitzendmedewerkers, oproepkrachten en andere flexibele werknemers die niet of onvoldoende WW-rechten hebben opgebouwd.
De tijdelijke regeling moet  óók een oplossing bieden voor zelfstandigen die tegelijkertijd een kleine baan in loondienst hebben. Doordat zij als ondernemers niet voldoen aan het urencriterium van minimaal 24 uur (gemiddeld) per week, hebben zij geen recht op Tozo. Tegelijkertijd grijpen zij naast een WW-uitkering, omdat ze niet aan de zogenoemde wekeneis voldoen.
De regeling is nog in de maak. Houd onze website in de gaten. Zodra de regeling er is gaan we hiermee aan de slag.

Inkomen en voorzieningen

Onder Inkomen en voorzieningen vindt u informatie over uitkeringen, tegemoetkomingen in uw inkomen of hulp als u het financieel moeilijk hebt.

U ontvangt uw uitkering op de 30e van de maand.

Zoekt u informatie over de "Gemeentelijke Kredietbank", klik hieronder op de button Gemeentelijke Kredietbank.

Gemeentelijke Kredietbank

Meest voorkomende bijstandsnormen 1  januari 2020

Hieronder staan de normen van 1 januari 2020 die het meeste voorkomen. Het kan zijn dat uw situatie net een beetje anders is en dat u een andere norm heeft dan hier staat. Voor vragen kunt u terecht bij uw casemanager beheer.

Gemeentelijke Kredietbank

Heeft u fraude-tips?

Als iemand bijstand ontvangt zijn er regels waaraan diegene zich moet houden. Gelukkig doet bijna iedereen dit. Een enkeling doet helaas niet precies wat afgesproken is over deze regels. Dan krijgt deze persoon bijstand terwijl dat niet nodig is. Dit noemen we fraude. 

Iemand die fraudeert krijgt ten onrechte gemeenschapsgeld. Andere mensen die het echt nodig hebben worden hier vaak op aangekeken. Daarom doen wij er alles aan om fraude te voorkomen.

Voorbeelden van bijstandsfraude zijn:

 • Zwart werken

 • Het verzwijgen van samenwonen

 • Inschrijven op een adres waar hij of zij niet woont

 • Het niet opgeven van vermogen (in binnenland en buitenland)

Heeft u het vermoeden dat iemand uit de gemeente Midden-Groningen fraudeert met bijstand? Dan kunt u dit doorgeven op het e-mailadres: handhaving@bwri.nl.

Wilt u dan zoveel mogelijk concrete feiten doorgeven zoals:

 • Naam van degene die volgens u fraudeert

 • Het (werk)adres

 • De werktijden

 • Het kenteken van de auto

 • De werkgever

 • Bij samenwonen de naam van de partner

Wij behandelen uw tips vertrouwelijk. Naar aanleiding van een concrete tip starten wij een onderzoek. We respecteren uw privacy maar ook de privacy van degene die volgens u fraudeert. U krijgt daarom geen informatie over het vervolgonderzoek.

Werkinstructie debiteurennotitie PW-Ioaw-Ioaz 2017

Uitkering en doorgeven van wijzigingen

LET OP!! Alle locaties van BWRI zijn vanwege de coronapandemie tot nader order gesloten. Zie ook de melding op de homepagina en in de Regiokrant.

BWRI contactgegevens:

0598 - 37 37 00

info@bwri.nl

KvK: 70476047

BTW: NL 8255 61 383 B.02

Privacyverklaring

 

Afdeling Inkomen en Voorzieningen
Postadres: Postbus 50, 9610 AB Sappemeer
Bezoekadres: Haydnlaan 2, 9603 AS  Hoogezand
Openingstijden: maandag t/m donderdag 8.30 - 16.00 uur en vrijdag 8.30 - 12.30 uur
Telefonisch spreekuur: maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 9.30 uur en van 13.30 tot 14.30 uur (op vrijdagmiddag is er geen spreekuur).

 

Afdeling Re-integratie en Werkbedrijf
Postbus 50, 9610 AB Sappemeer
Bezoekadres: Molenraai 1, 9611 TH Sappemeer
Bezoekadres: Vosholen 119, 9611 TE Sappemeer
Openingstijden: maandag t/m donderdag 8.30 - 16.00 uur en vrijdag 8.30 - 12.30 uur

Heeft u vragen voor Inkomen en voorzieningen, dan kunt u deze mailen naar:
inkomenvoorzieningen@bwri.nl

Heeft u vragen voor Re-integratie, dan kunt u deze mailen naar:
reintegratie@bwri.nl

Heeft u vragen voor het Werkbedrijf dan kunt u deze mailen naar:
werkbedrijf@bwri.nl

Heeft u vragen voor de Kringloopwinkel dan kunt u deze mailen naar:
kringloop@bwri.nl