Het Meedoen-fonds

Algemeen

De gemeente Midden-Groningen een nieuwe minima-regeling: het Meedoen Fonds.

Het Meedoen Fonds

Deze regeling is er voor iedereen die tot 125% van het sociale minimum aan inkomsten heeft. Met het Meedoen Fonds willen we het mogelijk maken dat iedereen kan meedoen. Zonder gedoe van formulieren invullen of bonnetjes bewaren. Daarom starten wij de Meedoen webwinkel.

Voor wie is de Meedoen webwinkel?

  • Voor iedereen die tot 125% van het sociale minimum aan inkomsten heeft.
  • U kunt een aanvraag doen als u 18 jaar of ouder bent.
  • Heeft u kinderen? U kunt ook uw kinderen inschrijven.
  • Aanmelden en de de actuele inkomenstabel vindt u op de site van de webwinkel van meedoen Midden-Groningen.
  • Aanmelden kan via de website van meedoen Midden-Groningen,

125% van het sociaal minimum, indicaties

Als uw netto inkomen lager is dan hieronder genoemde bedragen, dan komt u in aanmerking voor onze webwinkel.

Gezinssamenstelling21 jaar tot AOW-leeftijdVanaf de AOW-leeftijd
Alleenstaand(e) (ouder)€ 1.524,55€ 1.693,09
Samenwonend/getrouwd€ 2.177,93€ 2.296,60

Let op: dit zijn netto bedragen, zonder vakantiegeld op basis van de Normtabel van januari 2024.

Voor jongeren van 18-21 jaar gelden andere normen. Thuiswonende kinderen die studiefinanciering ontvangen komen niet in aanmerking voor deze regeling.

Aanbod webwinkel en aanbieders

In de webwinkel zit een gevarieerd aanbod aan producten en diensten die het mensen met een laag inkomen mogelijk maakt mee te doen in de gemeente. Wilt u weten welke aanbieders bij de webwinkel zijn aangesloten? Kijk dan op de website van de Meedoen webwinkel.

Wilt u zich als aanbieder aansluiten? Meldt u zich dan gratis aan op de website van de Meedoen webwinkel.

Hoe werkt de webwinkel

U kan een aanvraag doen voor het Meedoen Fonds via de Meedoen webwinkel. Hiervoor hebt u uw BSN nodig en uw inkomensgegevens.

Na het indienen van de aanvraag hoort u binnen 2 weken of u inderdaad een beroep op deze regeling kan doen. Komt u in aanmerking? Dan ontvangt u een tegoed van 400 punten. Dat tegoed kan u besteden aan activiteiten en diensten die in de webwinkel zitten. Zodra u een activiteit of dienst hebt gekozen, ontvangt u informatie over de verdere afhandeling.

Dan ontvangt u een tegoed van 250 punten t.w.v. € 125,00.
Kinderen tot 18 jaar ontvangen een tegoed van 400 punten t.w.v. € 200,00.

Dat tegoed kunt u besteden aan activiteiten en diensten die u in de webwinkel kunt vinden.

Termijn

U hoort binnen 2 weken na aanvraag of u gebruik kunt maken van de regeling. Daarna kunt u direct gebruikmaken van de regeling door uw punten in de webwinkel te besteden aan activiteiten en diensten.

Bezwaar en beroep

Bent u niet eens met het besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift sturen. Dit is een brief waarin u zo duidelijk mogelijk beschrijft wat uw bezwaar precies is.

Het bezwaarschrift stuurt u naar: College van burgemeester en wethouders van Midden-Groningen, Postbus 75, 9600 AB  HOOGEZAND.

Verstuur het bezwaarschrift binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit. Deze datum staat bovenaan het besluit. Later ontvangen bezwaarschriften nemen wij niet in behandeling.

In het bezwaarschrift zet u:

  • Uw naam en adres.

  • De datum van uw bezwaarschrift.

  • Een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt.

  • Waarom u het niet met ons besluit eens bent.

Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! Stuur een kopie van het besluit mee met uw bezwaarschrift.

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de klantenservice van de webwinkel via vragen@meedoenmiddengroningen.nl .