Studietoeslag

Algemeen

Studeert u en kunt u vanwege een medische beperking niet werken naast uw studie? Dan kunt u mogelijk recht hebben op de studietoeslag.

Voorwaarden studietoeslag

U heeft mogelijk recht op de studietoeslag wanneer:

  • U door een medische beperking blijvend geen inkomsten kunt verdienen naast uw studie.
  • U studiefinanciering ontvangt vanuit de Wet studiefinanciering 2000 of een tegemoetkoming krijgt vanuit hoofdstuk 4 van de WTOS.
  • U geen recht heeft op een uitkering op grond van de Wajong.

Studietoeslag aanvragen

Wanneer u denkt dat u recht heeft op de studietoeslag, kunt u dit bij ons aanvragen. Het aanvraagformulier van de studietoeslag kunt u downloaden. U moet bewijsstukken aanleveren bij uw aanvraag. In het aanvraagformulier staat welke bewijsstukken u moet aanleveren. 

Het ingevulde aanvraagformulier met de bewijsstukken kunt u op de volgende manier opsturen of inleveren:

•           Per mail via info@bwri.nl of

•           Bij de balie aan de Haydnlaan 2 te Hoogezand of

•           Per post naar postbus 50, 9610 AB Sappemeer