Nieuwkomers

Inburgeren in Midden-Groningen

Bent u vanuit het buitenland in Nederland komen wonen?             

Als u van buiten de Europese Unie (EU) komt dan moet u inburgeren. Sinds 1 januari 2022 heeft Nederland een nieuw inburgeringsstelsel. Gemeenten spelen vanaf dit moment een belangrijke rol bij de begeleiding van inburgeraars.

BWRI voert de nieuwe wet Inburgering uit. Wij gaan zo snel mogelijk met u in gesprek. We praten met u over wie u bent, wat u kunt, hoe u uw toekomst ziet. We bieden een passende inburgeringsroute aan en maken samen met u een plan.

Er zijn 3 inburgeringsroutes: B1 voor de meeste inburgeraars. Een onderwijsroute voor jongeren die door gaan stromen naar vervolgonderwijs. En een Zelfredzaamheidsroute voor inburgeraars die moeite hebben met Nederlands leren of analfabeet zijn. Ook zoeken we met u naar activiteiten zodat u bekend raakt in de Nederlandse samenleving. En beter betaald werk kunt vinden.

BWRI begeleidt alle inburgeraars, dus mensen met een asielvergunning én mensen met een reguliere verblijfsvergunning.

Via een filmpje: Inburgeren vanaf 2022, die vertaald is in 9 talen, wordt uitgelegd wat inburgeren in Nederland is. 
 

Waarom is inburgeren belangrijk

U leert de Nederlandse taal en u leert hoe alles werkt in Nederland. U volgt trainingen over omgaan met geld, over onze democratie, over werk vinden. U oefent met praktische vaardigheden zoals vrijwilligerswerk, taalstage, werkervaring, arbeidstraining.

Hierdoor komt u gemakkelijker met mensen in contact en eerder aan het werk. U kunt zich redden in contact met buren, in winkels, op school, bij de huisarts, op het werk en bij het sporten.

Humanitas en asiel-statushouders

Heeft u een verblijfsvergunning asiel? Dan helpt Humanitas in Midden-Groningen u met praktische zaken op het moment dat u in onze gemeente komt wonen.

Zoals het regelen van inkomen en verzekeringen en het zoeken van een school voor uw kinderen. De hulp van Humanitas is gericht op het vergroten van uw zelfredzaamheid en het meedoen in de samenleving. Zodat u zich snel thuis voelt en mee kunt doen in Midden-Groningen.

Informatie over Humanitas

Filmpje: Inburgeren vanaf 2022