Jongerenroute

Bent u nog geen 27 en lukt het niet om aan het werk te komen? Hebt u  (nog)  geen recht op studiefinanciering?  Dan kunt u zich melden voor een uitkering. Nadat u zich hebt ingeschreven bij Werk.nl en een aanvraag hebt gedaan moet u zich telefonisch melden. Vanaf dat moment start de 4 weken zoektijd. Die zijn bedoeld om alles in het werk te stellen om uit de uitkering te blijven. Om de zoektijd goed te doorlopen biedt BWRI ondersteuning. U kunt naar het inloopspreekuur komen. Daar krijgt u alle informatie die nodig is om de zoektijd goed te gebruiken. Ook krijgt u van ons een logboek. Dit moet u bijhouden. Na het einde van de zoekperiode wordt gekeken of u voldoende inspanning hebt verricht om verder te gaan met de aanvraag.

Als u recht hebt op een uitkering is dat doorgaans totdat u terug kunt keren naar school met behulp van studiefinanciering of dat u over voldoende betaald werk kunt beschikken.

BWRI gaat u helpen bij het vinden van werk en of scholing. Het werkgeversteam is actief op de arbeidsmarkt om jongeren toe te leiden naar betaald werk. En tijdens het inloopspreekuur praten we met u over scholingsmogelijkheden, sollicitaties en er is volop gelegenheid om vragen te stellen.

Het inloopspreekuur is elke donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur bij BWRI aan de Molenraai 1 in Sappemeer. U kunt zich melden bij de receptie. Een afspraak maken is niet nodig.

Opdoen werkervaring

De jongeren gaan 3 dagen per week aan de slag binnen de verschillende afdelingen (deel-projecten) die beschikbaar zijn binnen het BWRI (een concrete opsomming volgt in een later stadium). Hierbij werken zij onder begeleiding van de al aanwezige werkleiders. In principe is het mogelijk voor de jongere om te switchen binnen de verschillende werksoorten. Er is een flexibele instroom mogelijk en aan de deelname binnen het totale jongeren project wordt als maximale trajecttijd 3 maanden aangehouden.

Het opdoen van werknemersvaardigheden (op tijd komen, collegialiteit, een werkdag maken, leiding aanvaarden, veilig werken, etc.) en het opdoen van werkervaring in diverse werkbranches staan centraal binnen dit onderdeel van het projectproject. Tevens kan men op deze wijze ook ervaren wat er in verschillende werksoorten  qua praktische vaardigheden en houding en gedrag nodig is. Het gaat om het individueel opdoen van werkervaring, praktische vaardigheden en kennis van de werksoort.

Als tijdens de deelname blijkt dat er te ernstige belemmeringen zijn om 3 dagen te kunnen werken binnen het project dan wordt de deelnemer (tijdelijk) uit het project gehaald en wordt hij verwezen naar een hulpverlening/zorgtraject op maat. Dit traject wordt in werking gezet door de werkcoach.

Route arbeidsontwikkeling

8 dagen of 8 dagdelen

Aan jongeren wordt 1 dag (of dagdeel) per week een groepsprogramma geboden met informatie, voorlichting en praktische trainingen over allerlei werk gerelateerde onderwerpen. Dit gebeurt in een cyclus van 8 weken. Er is tussentijdse instroom mogelijk.

Hierbij moet gedacht worden aan informatie van het werkgeversteam, sollicitatietraining, informatie vanuit GKB, maatschappelijke hulpverlening, scholingsmogelijkheden, e.d. De groepsgrootte voor dit onderdeel is maximaal 15 deelnemers.

De werkvorm is een groepsvorm. In dit onderdeel kunnen een deel van de activiteiten zoals ze vroeger onder Spoorzoeken en Rangeren werden gegeven aan de orde komen. Het belangrijkste is hierbij dat deze activiteiten een directe  relatie moeten hebben met “werk”.

Na afloop weet de jongere:

  • wat zijn keuzemogelijkheden zijn richting opleiding en of betaald werk zijn.
  • Heeft de jongere geleerd om beter en gericht zelfstandig acties te ondernemen om de gemaakte keuzes te kunnen uitvoeren. Zoals b.v. aanmelden bij de juiste opleiding, benadering werkgevers voor vacatures, voeren sollicitatiegesprekken.

Instrumenten

• Werkwinkel
• Het bieden van trainingen en workshops.
• Scholing
• Detacheringen, begeleid werken en loonkostensubsidie
• Jobcoaching van de werknemer en werkgever ( het ontzorgen van de werkgever)
• Mobiliteit centrum: actueel aanbod van vacatures, werkervaringsplekken en projecten
• Werkgeversbenadering: maatwerk en vraaggericht werken
• Jobhunting
• Jongeren zonder startkwalificatie
• Uitvoeren van loonwaardebepalingen
• Nazorg