Jongerenroute

Algemeen

Bent u jonger dan 27 jaar en lukt het u niet om aan het werk te komen? Heeft u (nog) geen recht op studiefinanciering? Dan kan de gemeente u helpen om werk of een opleiding te vinden.

Jongerenroute

  • Bent u jonger dan 23 jaar en heeft u nog geen startkwalificatie? Neem dan contact op met een Casemanager Onderwijs van het team Leerplicht en RMC via het telefoonnummer 0598 - 37 37 00.

  • Bent u jonger dan 27 jaar? Neem dan contact op met een Werkcoach van het team Jongeren via het telefoonnummer 0598 - 37 37 00.

Aan het werk of naar school

Werken of het volgen van een opleiding gaat altijd voor op het ontvangen van een bijstandsuitkering. Ook wanneer het tijdelijk of parttime werk is, of werk is in een andere sector dan uw opleiding, werkervaring of voorkeur.
Werken en het volgen van een opleiding vergroten uw kansen aanzienlijk om een mooie baan te vinden. Het ontvangen van een bijstandsuitkering verslechtert juist uw kansen op de arbeidsmarkt en maakt het lastiger om aan het werk te komen en voor uw eigen inkomen te zorgen.
Daarom vinden wij het als gemeente belangrijk dat u zich tot het uiterste inspant om aan het werk te komen of om te starten met een opleiding.

Bijstandsuitkering aanvragen

Lukt het u ondanks al uw inspanningen niet om aan het werk komen of met een opleiding te starten? Dan kunt u bij de gemeente misschien een uitkering aanvragen. Dit kunt u doen via www.werk.nl onder het kopje ‘bijstandsuitkering aanvragen’.

Zoektijd

Een bijstandsuitkering krijgt u niet gelijk. Wij verwachten dat u de eerste 4 weken zelf op zoek gaat naar een opleiding of betaald werk. Dit heet de zoektijd. Het team Jongeren van het BWRI stuurt u hierover een brief. In deze brief staat wat er van u wordt verwacht in de zoektijd.

Verwachtingen tijdens de zoektijd

Tijdens de zoektijd moet u zelf alles proberen om werk of een opleiding met studiefinanciering te vinden. Wat u bijvoorbeeld kunt doen:

  • Zorg dat u ingeschreven staat bij meerdere uitzendbureaus en regelmatig contact met hen heeft over werk.

  • Zoek naar vacatures en reageer hier op.

  • Zoek naar opleidingen en neem hierover contact op met scholen.

  • Informeer bij DUO naar uw mogelijkheden om studiefinanciering te ontvangen.

Wij verwachten van u dat u uw best doet om uit de uitkering te blijven.
Heeft u hier vragen over? Of heeft u hier hulp bij nodig? Bel dan met een werkcoach van het team Jongeren.
Denkt u dat u niet kunt voldoen aan deze verwachtingen? Neem dan ook zo snel mogelijk contact op met een werkcoach van het team Jongeren.

Werk of een opleiding gevonden

Is het gelukt om in de zoektijd werk te vinden of te starten met een opleiding? Bel dan zo snel mogelijk met een werkcoach van het team Jongeren om dit door te geven.

Gesprek na de zoektijd

Is het niet gelukt om (voldoende) werk te vinden of te starten met een opleiding? Dan heeft u aan het einde van de zoektijd een gesprek met een werkcoach van het team Jongeren. De datum voor deze afspraak staat in de brief die u aan het begin van de zoektijd hebt gekregen. In dit gesprek beoordeelt de werkcoach of u genoeg heeft gedaan om aan het werk te komen of om een opleiding te vinden.

Na dit gesprek stuurt de werkcoach de aanvraag naar het Aanvraagteam van het BWRI. Zij besluiten of uw recht heeft op een bijstandsuitkering.

Recht op een bijstandsuitkering

Als u recht heeft op een bijstandsuitkering, dan is dit in de meeste gevallen totdat u terug kunt keren naar school en daarmee studiefinanciering kunt ontvangen of totdat u voldoende betaald werk heeft gevonden. De werkcoach van het team Jongeren gaat u hierbij helpen. Wij verwachten van u dat u elke mogelijkheid om aan het werk te komen aanpakt, ook wanneer dit tijdelijk werk betreft. Ook wanneer u van plan bent terug te gaan naar school, verwachten wij van u dat u in de tussentijd aan het werk gaat en niet afhankelijk bent van een bijstandsuitkering.

Plan van aanpak

Samen met een werkcoach gaat u een plan maken. In dit plan spreekt u samen af hoe de begeleiding naar werk of een opleiding eruit gaat zien. Ook spreekt u samen af wat hierin van u wordt verwacht. Dit noemen we uw traject. Dit plan kan uit verschillende onderdelen bestaan. Het plan is er op gericht om zo snel mogelijk onafhankelijk te worden van een bijstandsuitkering. Hieronder staan een aantal van deze onderdelen beschreven.

Begeleiding van een werkcoach

Tijdens uw traject bij het BWRI heeft u een eigen contactpersoon, uw werkcoach. Uw werkcoach zal u begeleiden in uw traject richting werk of een opleiding. Ook kunt u bij hem of haar terecht met vragen over uw traject.

Scholingsadviseur

Om u te helpen in uw zoektocht naar een nieuwe opleiding, kunt u ondersteuning krijgen van de scholingsadviseur. Samen met de scholingsadviseur kunt u onderzoeken welke mogelijkheden er allemaal zijn om te starten met een nieuwe opleiding.

Sollicitatietraining

Onze sollicitatietraining ondersteunt u in het traject naar een baan. Hoe maakt u een goed en opvallend cv? Hoe presenteert u zich richting een toekomstige werkgever? Hoe voert u een goed sollicitatiegesprek? Deze vragen en nog veel meer komen aan bod in onze verschillende sollicitatietrainingen.

Taal- en rekentest

Om u goed te kunnen begeleiden in uw traject richting werk of school, is het in veel gevallen voor de werkcoach nodig om te weten wat uw niveau is op het gebied van taal en rekenen. Uw werkcoach kan hiervoor een taal- en rekentest inzetten. Heeft u extra ondersteuning nodig op het gebied van taal en/of rekenen omdat u terug naar school gaat? Ook dit kan uw werkcoach voor u inzetten.

Educatiemetertest

De educatiemetertest kan zowel u als uw werkcoach helpen om een goed plan richting werk of school te maken. De educatiemetertest geeft een goed beeld wat uw interesses zijn, wat uw talenten zijn, maar ook wat uw mogelijke leerdoelen zijn. De test geeft ook inzicht in mogelijk interessante studierichtingen of beroepsrichtingen en kan daarmee ondersteunend zijn bij het maken van het plan van aanpak.

Werkgeversteam

Onze collega’s van het werkgeversteam kunnen u, samen met uw werkcoach, ondersteunen in het zoeken van een baan.

Scholing

Om uw kansen op een baan te vergroten, is het soms nodig om een training of cursus te volgen. Veel werkgevers vragen bijvoorbeeld om een VCA-certificaat. Als dit uw kansen op werk vergroot, kunt u hier samen met uw werkcoach afspraken over maken.

Arbeidstraining

Als u langere tijd geen werk heeft gehad, is het soms nodig om weer in een werkritme te komen. Als dit in uw geval nodig is, kunt u samen met uw werkcoach afspraken maken over het volgen van arbeidstraining. Bij arbeidstraining werkt u voor een korte periode met behoud van uw uitkering, met als doel om zo snel mogelijk een betaalde baan te krijgen. Samen met uw werkcoach spreekt u af aan welke doelen u gaat werken op uw arbeidstrainingsplek.

Afspraakbaan

Als u een arbeidsbeperking heeft en het u daarom niet lukt om zelfstandig werk te vinden, kan uw werkcoach u helpen bij het zoeken van een baan. Dit heet een afspraakbaan. Samen met uw werkcoach en de werkgever maakt u afspraken over uw werkzaamheden en de begeleiding die u nodig heeft. U krijgt een contract bij de werkgever en ontvangt loon. Het BWRI betaalt subsidie aan de werkgever en biedt u en de werkgever begeleiding als dat nodig is. Deze begeleiding gebeurt door een jobcoach.

Beschut werk

Als u door uw arbeidsbeperking veel begeleiding nodig heeft om te kunnen werken, kan uw werkcoach u onder bepaalde voorwaarden een beschutte werkplek aanbieden. Beschut werk is werk in een veilige en aangepaste omgeving, meestal bij het BWRI zelf. Het UWV bepaalt of iemand een beschutte werkplek nodig heeft of niet.

Geen (recht op een) uitkering

Het is soms ook mogelijk om begeleiding te krijgen van een werkcoach of casemanager onderwijs, wanneer u geen recht heeft op een bijstandsuitkering. Dit kan in de volgende situaties:

  • U bent nog geen 23 jaar en u heeft geen startkwalificatie. In dat geval kunt u altijd terecht bij een casemanager onderwijs van het team Leerplicht & RMC.

  • U bent 16 of 17 jaar, (bijna) klaar met school en vanwege uw arbeidsbeperking op zoek naar een afspraakbaan of een beschutte werkplek. In dat geval kunt u terecht bij een werkcoach van het team Jongeren.

  • U bent nog geen 27 jaar en vanwege uw arbeidsbeperking op zoek naar een afspraakbaan of een beschutte werkplek. Maar u ontvangt geen uitkering omdat uw ouders u financieel ondersteunen. In dat geval kunt u terecht bij een werkcoach van het team Jongeren.

  • U bent nog geen 27 jaar en uw inkomen is lager dan het bijstandsniveau. U vraagt geen uitkering aan maar u wilt wel graag begeleiding richting school of werk. In dat geval kunt u terecht bij een werkcoach van het team Jongeren.

Of u begeleiding kunt krijgen en waar deze begeleiding uit bestaat, kunt u bespreken met een werkcoach van het team Jongeren of een casemanager onderwijs van het team Leerplicht & RMC. U kunt hiervoor contact opnemen met het BWRI, afdeling Re-integratie via het telefoonnummer 0598 - 37 37 00.

U wilt geen opleiding of werk

Bent u in staat om te werken of een opleiding te volgen, maar wilt u dit niet? In dat geval bestaat er geen recht op een bijstandsuitkering. Een bijstandsuitkering is bedoeld als tijdelijke inkomensondersteuning wanneer u niet in staat bent gebleken om uw eigen inkomen te verdienen. Het doel van de begeleiding die u krijgt, is om te zorgen dat u zo snel mogelijk weer in uw eigen inkomen kunt voorzien door naar school te gaan of aan het werk te gaan. Als u niet of onvoldoende mee wilt werken heeft dit gevolgen voor uw recht op een uitkering.

Ik heb inkomen nodig, hoe vraag ik een uitkering aan?

Je bent op zoek naar een inkomen. In de vorm van een baantje, een uitkering of een opleiding.  Dit kan in samenwerking met jongerenorganisatie Jimmy’s.

https://jimmys050.nl/uitkering-aanvragen/