bijstand Hoogezand-Sappemeer

Inkomen en voorzieningen

Onder Inkomen en voorzieningen vindt u informatie over uitkeringen, tegemoetkomingen in uw inkomen of hulp als u het financieel moeilijk hebt.

U ontvangt uw uitkering op een  andere datum.

Deze informatie is belangrijk voor u als u een bijstandsuitkering of een IOAW/Z uitkering ontvangt van de gemeente Midden-Groningen.

Uw ontvangt vanaf 1 januari 2018 uw uitkering op de 30e van de maand. Tot deze datum ontving u de uitkering op de eerste woensdag van de volgende maand. U ontving de uitkering van november dus op de eerste woensdag van december. Dit betekent dat BWRI vanaf de maand januari uw uitkering iets eerder betaalt.

U was er aan gewend om uw uitkering op de eerste woensdag van de volgend maand te ontvangen. Dit heeft als nadeel dat u soms 22 dagen en soms 35 dagen met uw geld moet doen. Hierover kregen we van onze klanten regelmatig opmerkingen. Daarom hebben we nu gekozen voor de 30e van de maand. Dit betekent dat de dagen dat u met uw geld moet rondkomen elke maand ongeveer hetzelfde is. Natuurlijk maken we in februari uw geld over op de 28e (of de 29e als het een schrikkeljaar is).  

Zoals u gewend bent, krijgt u van BWRI een jaaroverzicht met betaaldata. De betaling van de maand januari vindt plaats op 30 januari 2018

Zoekt u informatie over de "Gemeentelijke Kredietbank", klik hieronder op de button Gemeentelijke Kredietbank.