Waarschuw Tozo-aanvragers voor tussenpersonen

Let op!

Op dit moment zijn er bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze hulp is doorgaans niet kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. U hoeft als ondernemer ook geen extra kosten te maken. Wij helpen u graag  bij uw aanvraag. Daarvoor kunt u mailen naar bbzcoronamaatregelen@bwri.nl

Verlenging van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 2)

Zelfstandige ondernemers die door de Coronacrisis financiële problemen hebben kunnen een beroep doen op de gemeente. De regering heeft extra tijdelijke maatregelen getroffen voor ondernemers, bedrijven en  ZZP-ers.

Er kan een financiële ondersteuning aangevraagd worden voor levensonderhoud. Dan vult de gemeente het inkomen aan tot het sociaal minimum. De uitkering hoeft niet te worden terugbetaald. Als er sprake is van liquiditeitsproblemen dan kan er een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd.

Eerder al heeft het Rijk de Tozo 1 regeling voor ondernemers in het leven geroepen over

de periode 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020. Het kabinet verlengt de Tozo regeling met ingang van 1 juni 2020 tot en met 30 september 2020. Dit noemen we Tozo 2.

De Tozo 2 regeling in het kort:

 • De toets op levensvatbaarheid die het Bbz kent wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is.
 • Daarmee wordt binnen 4 weken voor een periode tot uiterlijk 30 september 2020. inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt.
 • De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomenen de huishoudsamenstelling. Maximumbedrag is€ 1.503,31 per maand (netto).
 • Deze versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157,-.
 • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud wordt ‘om niet’ verstrekt; u alsondernemer weet dus zeker dat deze niet later terugbetaald hoeft te worden.
 • Er is in deze tijdelijke regeling voor levensonderhoud geen sprake van een vermogenstoets.
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt een mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen.
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal zal een rentepercentage van 2% worden gehanteerd.

 

Voor wie geldt deze nieuwe regeling?

 • gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd
 • voor Aow-ers die bedrijfskapitaal willen aanvragen
 • woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland
 • Nederlander of daarmee gelijkgesteld
 • het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend
 • voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
 • is vóór 17 maart 2020, 18.45 uur,  gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, dat wil zeggen minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep
 • woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd

Binnen Tozo 2 kunt u het volgende aanvragen:

 • een eerste aanvraag indienen voor een periode vanaf 1 juni tot en met 30 september 2020;
 • een verlengingsaanvraag indienen van de Tozo 1 uitkering die u reeds ontvangt;
 • nieuwe aanvraag bedrijfskapitaal indienen;
 • een aanvraag indienen als aanvulling op eerder verstrekt bedrijfskapitaal tijdens Tozo 1.

Maximaal kan over Tozo 1 en 2 € 10.157 aan bedrijfskapitaal verstrekt worden

Verschil tussen Tozo 1 en Tozo 2

Er is een belangrijk verschil tussen Tozo 1 en Tozo 2. Voor Tozo 2 geldt een partnertoets. In tegenstelling tot Tozo 1 telt het inkomen van de partner volledig mee. Hebt u als aanvrager een partner en is uw gezamenlijke inkomen minimaal de voor u geldende bijstandsgrens dan is er geen  recht op Tozo 2. Zit u onder de grens dan ontvangt u een aanvulling op uw inkomen (het gezamenlijk inkomen wordt in mindering gebracht op de norm).

De partnerinkomenstoets geldt dus ook wanneer u een verlengingsaanvraag indient.

Hoe kunt u berekenen of u recht hebt op de Tozo uitkering vanaf 1 juni 2020?

Wanneer u voor het eerst een Tozo uitkering aanvraagt of wanneer u een verlenging aanvraagt van uw Tozo uitkering en u hebt een partner met inkomsten is het handig om te berekenen of er mogelijk geen recht bestaat.

Aan de hand van onderstaande bedragen kunt u zelf berekenen of het inkomen van u en uw partner inclusief vakantiegeld hoger is dan het sociaal minimum:

Gehuwden en samenwonenden:
- beide partners van 21 tot AOW-leeftijd € 1.503,31;
- 1 partner 21 tot AOW-leeftijd, 1 partner AOW-leeftijd € 1.594,42
- 1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeftijd, wel kinderen € 1.312,10
- 1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeftijd, geen kinderen € 1.011,44
- van 18 tot 21 jaar, wel kinderen € 820,22
- van 18 tot 21 jaar, geen kinderen € 519,56.

Voor de eerste keer aanvragen; hoe gaat dit ?                                                                                       

U kunt het “Aanvraagformulier Tozo 2,  1e aanvraagdownloaden. U kunt ons ook bellen om te vragen of wij u een aanvraagformulier toesturen.

Ontvangt u al een Tozo uitkering en wilt u verlenging aanvragen?                                                                                                                 

U kunt vanaf 1 juni 2020 om verlenging van de regeling aanvragen. Hiervoor download u het  “Aanvraagformulier verlenging Tozo”. U kunt ons ook bellen om te vragen of wij u een aanvraagformulier toesturen.

Aanleveren van het aanvraagformulier en de gevraagde bewijsstukken

U kunt het ingevulde formulier en de gevraagde bewijsstukken mailen naar Bbzcoronamaatregelen@bwri.nl

U kunt het ook in de brievenbus deponeren bij:  

BWRI Inkomen en Voorzieningen
Haydnlaan 2, 9603 AS Hoogezand

Hoe nu verder?

We gaan aan de slag met de afhandeling van uw aanvraag. 

Wanneer u nog vragen hebt kunt u bellen met 0598 373700 of mailen met Bbzcoronamaatregelen@bwri.nl

Voor vragen en antwoorden van de Rijksoverheid over de regeling kunt u terecht op deze link:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/financiele-maatregelen/tozo

Verlenging van de Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers)

Zelfstandige ondernemers die door de Coronacrisis financiële problemen hebben kunnen een beroep doen op de gemeente. De regering heeft extra tijdelijke maatregelen getroffen voor ondernemers, bedrijven en  ZZP-ers.

Er kan een financiële ondersteuning aangevraagd worden voor levensonderhoud. Dan vult de gemeente het inkomen aan tot het sociaal minimum. De uitkering hoeft niet te worden terugbetaald. En als er sprake is van liquiditeitsproblemen dan kan er een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd.

Het kabinet verlengt de Tozo regeling nu vanaf 1 juni 2020 tot en met 31 augustus 2020.

De Tozo kan worden aangevraagd bij BWRI.                                                                                                         

Wijzigingen in de regeling

De verlengde regeling bevat een partnerinkomenstoets. Dit betekent dat alleen huishoudens met een inkomen onder het sociaal minimum aanspraak kunnen maken op een tegemoetkoming in het levensonderhoud. Als de ondernemer een partner heeft met een eigen inkomen dan is er recht op de Tozo als dit inkomen onder het sociaal minimum ligt.

Vanaf 1 juni 2020 staat het aanvraagformulier voor de Tozo uitkering vanaf 1 juni 2020 op de site van Midden-Groningen en BWRI.

Ontvangt u al een Tozo uitkering en wilt u verlenging aanvragen?                                                                                                               

U kunt vanaf 1 juni 2020 om verlenging van de regeling aanvragen. HetModelaanvraagformulier verlenging Tozo” staat vanaf 1 juni 2020 op de site van BWRI en Midden-Groningen. Ook voor u geldt vanaf 1 juni 2020 de partnerinkomenstoets.

Hoe kunt u berekenen of u recht hebt op de Tozo uitkering vanaf 1 juni 2020?

Wanneer u voor het eerst een Tozo uitkering aanvraagt of wanneer u een verlenging aanvraagt van uw Tozo uitkering en u hebt een partner met inkomsten is het handig om te berekenen of er mogelijk geen recht bestaat.

Aan de hand van onderstaande bedragen kunt u zelf berekenen of het inkomen van uw partner hoger is dan het sociaal minimum:

Gehuwden en samenwonenden:
- beide partners van 21 tot AOW-leeftijd € 1.503,31
- 1 partner 21 tot AOW-leeftijd, 1 partner AOW-leeftijd € 1.594,42
- 1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeftijd, wel kinderen € 1.312,10
- 1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeftijd, geen kinderen € 1.011,44
- van 18 tot 21 jaar, wel kinderen € 820,22
- van 18 tot 21 jaar, geen kinderen € 519,56.

Start afhandeling aanvragen “Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers” (Tozo).

Extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers en zzp-ers

Zelfstandige ondernemers die door de Coronacrisis financiële problemen hebben kunnen een beroep doen op de gemeente. De regering heeft extra tijdelijke maatregelen getroffen voor ondernemers, bedrijven en  ZZP-ers.

Er kan een financiële ondersteuning aangevraagd worden voor levensonderhoud. Dan vult de gemeente het inkomen aan tot het sociaal minimum. En als er sprake is van liquiditeitsproblemen dan kan er een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd.

De maatregel in het kort:

- De toets op levensvatbaarheid die het Bbz kent wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is.

- Daarmee wordt binnen 4 weken voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt.

- De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsamenstelling. Maximumbedrag is € 1500 per maand (netto).

- Deze versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157,-.

- De inkomensondersteuning voor levensonderhoud wordt ‘om niet’ verstrekt; u als ondernemer weet dus zeker dat deze niet later terugbetaald hoeft te worden.

- Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets.

- Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt een mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen.

- Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal zal een lager rentepercentage dan thans in het Bbz geldt worden gehanteerd.

Voor wie geldt deze nieuwe regeling?

- gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd

- woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland

- Nederlander of daarmee gelijkgesteld

- het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend

- voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

- is vóór 17 maart 2020, 18.45 uur,  gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, dat wil zeggen minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep

Aanvragen is mogelijk; de regeling moet nog wel verder worden uitgewerkt.

De gemeente kan uw aanvraag in behandeling nemen. We hebben op dit moment echter nog op de exacte uitvoeringsvoorschriften van de regeling.

Een voorschot op de regeling voor levensonderhoud is wel mogelijk

We kunnen ons voorstellen dat u niet kunt wachten op de afhandeling van uw aanvraag omdat u nu al te weinig financiële middelen heeft om van te leven.  U kunt daarom een voorschot vragen en dan verstrekt de gemeente u een voorschot van maximaal  € 250,- op de regeling. Dit kunt u aankruisen op het formulier.

BWRI voert de aanvragen uit

BWRI voert de regeling uit voor Midden-Groningen. U kunt het aanvraagformulier “Aanvraagformulier Tozo” downloaden. U kunt ons ook vragen om u het formulier toe te zenden.

U kunt het ingevulde formulier en de gevraagde bewijsstukken mailen naar Bbzcoronamaatregelen@bwri.nl

U kunt het ook in de brievenbus deponeren bij:  

BWRI Inkomen en Voorzieningen
Haydnlaan 2, 9603 AS Hoogezand

Hoe nu verder?

We wachten de verdere uitwerking van de regeling af. Zodra hier iets over bekend zetten wij deze informatie op de website. We gaan dan ook aan de slag met de afhandeling van uw aanvraag.  

Wanneer u nog vragen hebt of een aanvraagformulier wilt ontvangen kunt u bellen met 0598 373700 of mailen met Bbzcoronamaatregelen@bwri.nl

Voor vragen en antwoorden van de Rijksoverheid over de regeling kunt u terecht op deze link:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/financiele-maatregelen/tozo

Noodloket ondernemers

Ondernemers bellen ons met vragen over het “Noodloket”.  Deze regeling wordt echter uitgevoerd door de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) en niet door de gemeente.

Informatie over het noodloket

Voor ondernemers die getroffen worden door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis komt er een tegemoetkoming voor de eerste nood, met als officiële naam 'Beleidsregel tegemoetkoming schade COVID-19'.

Er komt een tegemoetkoming voor de eerste nood bij ondernemers die zijn getroffen als gevolg van overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet geheel of grotendeels zien verdwijnen. Dit zijn de ondernemers die hun zaak e/o werkzaamheden voorlopig moeten stopzetten. Denk hierbij aan kappers, de horeca, evenementenbureaus, de cultuursector en anderen die mogelijk in de problemen komen vanwege de 1,5 meter afstandseis.  

Bedrijven lopen niet alleen inkomsten mis;  soms zijn er extra (administratieve) kosten, bijvoorbeeld voor het terugbetalen van kaartjes voor geannuleerde evenementen. De vaste lasten lopen intussen gewoon door, en uitgaven zijn in veel gevallen al gedaan.

Nog niet alle details van de regeling zijn bekend. De regeling wordt nu uitgewerkt en met spoed voorgelegd aan de Europese Commissie voor de beoordeling op (geoorloofde) staatssteun.

Zodra ze bekend zijn, plaats het RVO deze op hun website.

Wat weten we nu al wel over de regeling;

 • Het betreft een eenmalig vast bedrag van € 4000 voor de periode van 3 maanden.

 • Het gaat om ondernemingen met een fysieke inrichting buiten het eigen huis.

 • De voorwaarden worden op dit moment uitgewerkt; indien nodig worden de voorwaarden geactualiseerd.

 • Er komt een overzicht van bedrijven die hiervoor in aanmerking komen; indien nodig zal het Rijk dit overzicht actualiseren.

Informatie over het noodloket

U kunt altijd bij BWRI terecht met uw vragen maar we adviseren en verwijzen u voor de meest actuele informatie en de stand van zaken naar :  

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19

Tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (TOFA)

Tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (TOFA)

Er komt een aparte regeling voor flexwerkers die als gevolg van de coronacrisis ontslagen zijn maar geen uitkering krijgen. Dit wordt een tijdelijke regeling voor flexwerknemers die sinds 1 maart hun baan hebben verloren.

In de praktijk gaat het vooral om ontslagen uitzendmedewerkers, oproepkrachten en andere flexibele werknemers die niet of onvoldoende WW-rechten hebben opgebouwd.

De tijdelijke regeling moet óók een oplossing bieden voor zelfstandigen die tegelijkertijd een kleine baan in loondienst hebben. Doordat zij als ondernemers niet voldoen aan het urencriterium van minimaal 24 uur (gemiddeld) per week, hebben zij geen recht op Tozo. Tegelijkertijd grijpen zij naast een WW-uitkering, omdat ze niet aan de zogenoemde wekeneis voldoen.

Voorwaarden voor de tegemoetkoming TOFA

Om de tegemoetkoming TOFA te krijgen, moet u aan al deze voorwaarden voldoen:

 • U was op 1 april 2020 minimaal 18 jaar oud en u had nog niet de AOW-leeftijd bereikt.

 • Uw loon over februari 2020 was minimaal € 400.

 • Uw loon over maart 2020 was minimaal € 1.

 • Uw loon over april 2020 was maximaal € 550.

 • Uw loon over april 2020 was minimaal 50% lager dan uw sv-loon over februari 2020.

 • U kreeg over april 2020 geen uitkering of andere tegemoetkoming in uw inkomsten.

Het UWV voert de regeling uit.

Het UWV voert de regeling uit en streeft ernaar het aanvraagloket op 22 juni a.s. te openen en gedurende drie weken open te stellen. Of het loket daadwerkelijk op 22 juni open kan, is pas met zekerheid te zeggen op 19 juni a.s., namelijk als het UWV zijn systemen heeft ingeregeld en getest.

U kunt al wel kijken of u in aanmerking komt voor de TOFA en uw mailadres achterlaten zodat u direct op de hoogte gesteld wordt wanneer u kunt aanvragen.

De TOFA website van het UWV;   https://www.uwv.nl/particulieren/overige-onderwerpen/tofa/

Inkomen en voorzieningen

Onder Inkomen en voorzieningen vindt u informatie over uitkeringen, tegemoetkomingen in uw inkomen of hulp als u het financieel moeilijk hebt.

Uw ontvangt uw uitkering op de 30e van de maand.

Zoekt u informatie over de "Gemeentelijke Kredietbank", klik hieronder op de button Gemeentelijke Kredietbank.

 

 

 

Meest voorkomende bijstandsnormen 1  januari 2020

Hieronder staan de normen van 1 januari 2020 die het meeste voorkomen. Het kan zijn dat uw situatie net een beetje anders is en dat u een andere norm heeft dan hier staat. Voor vragen kunnen u terecht bij uw casemanager beheer.

 

Heeft u fraude tips?

Als iemand bijstand ontvangt zijn er regels waar men zich aan moet houden. Gelukkig doet bijna iedereen dit. Een enkeling doet helaas niet precies wat afgesproken is over deze regels. Dan krijgt deze persoon bijstand terwijl dat niet nodig is. Dit noemen we fraude. 

Iemand die fraudeert  krijgt ten onrechte gemeenschapsgeld. Andere mensen die het echt nodig hebben worden hier vaak op aangekeken. Daarom doen wij er alles aan om fraude te voorkomen.
 

Voorbeelden van bijstandsfraude zijn:

- zwart werken;

- het verzwijgen van samenwonen;

- inschrijven op een adres waar hij of zij niet woont;

- niet opgeven van vermogen (in binnenland en buitenland).

Heeft u het vermoeden dat iemand uit de gemeente Midden-Groningen fraudeert met bijstand? Dan kunt u dit doorgeven op het mailadres: handhaving@bwri.nl.

Wilt u dan zoveel mogelijk concrete feiten doorgeven zoals:

- naam van degene die volgens u fraudeert;

- het (werk)adres;

- de werktijden;

- het kenteken van de auto;

- de werkgever;

- bij samenwonen de naam van de partner.

Wij behandelen uw tips vertrouwelijk. Naar aanleiding van een concrete tip starten wij een onderzoek. We respecteren uw privacy maar ook van degene die volgens u fraudeert. U krijgt daarom geen informatie over het vervolgonderzoek.