bijstand Hoogezand-Sappemeer

Inkomen en voorzieningen

Onder Inkomen en voorzieningen vindt u informatie over uitkeringen, tegemoetkomingen in uw inkomen of hulp als u het financieel moeilijk hebt.

Uw ontvangt vanaf 1 januari 2018 uw uitkering op de 30e van de maand. Tot deze datum ontving u de uitkering op de eerste woensdag van de volgende maand. U ontving de uitkering van november dus op de eerste woensdag van december. Dit betekent dat BWRI vanaf de maand januari uw uitkering iets eerder betaalt.

U was er aan gewend om uw uitkering op de eerste woensdag van de volgend maand te ontvangen. Dit heeft als nadeel dat u soms 22 dagen en soms 35 dagen met uw geld moet doen. Hierover kregen we van onze klanten regelmatig opmerkingen.

Zoekt u informatie over de "Gemeentelijke Kredietbank", klik hieronder op de button Gemeentelijke Kredietbank.