bijstand Hoogezand-Sappemeer

Inkomen en voorzieningen

Onder Inkomen en voorzieningen vindt u informatie over uitkeringen, tegemoetkomingen in uw inkomen of hulp als u het financieel moeilijk hebt.

Uw ontvangt vanaf 1 januari 2018 uw uitkering op de 30e van de maand. Tot deze datum ontving u de uitkering op de eerste woensdag van de volgende maand. U ontving de uitkering van november dus op de eerste woensdag van december. Dit betekent dat BWRI vanaf de maand januari uw uitkering iets eerder betaalt.

U was er aan gewend om uw uitkering op de eerste woensdag van de volgend maand te ontvangen. Dit heeft als nadeel dat u soms 22 dagen en soms 35 dagen met uw geld moet doen. Hierover kregen we van onze klanten regelmatig opmerkingen.

Zoekt u informatie over de "Gemeentelijke Kredietbank", klik hieronder op de button Gemeentelijke Kredietbank.

Meest voorkomende bijstandsnormen 1  januari 2020

Hieronder staan de normen van 1 januari 2020 die het meeste voorkomen. Het kan zijn dat uw situatie net een beetje anders is en dat u een andere norm heeft dan hier staat. Voor vragen kunnen u terecht bij uw casemanager beheer.

 

Heeft u fraude tips?

Als iemand bijstand ontvangt zijn er regels waar men zich aan moet houden. Gelukkig doet bijna iedereen dit. Een enkeling doet helaas niet precies wat afgesproken is over deze regels. Dan krijgt deze persoon bijstand terwijl dat niet nodig is. Dit noemen we fraude. 

Iemand die fraudeert  krijgt ten onrechte gemeenschapsgeld. Andere mensen die het echt nodig hebben worden hier vaak op aangekeken. Daarom doen wij er alles aan om fraude te voorkomen.
 

Voorbeelden van bijstandsfraude zijn:

  • zwart werken;

  • het verzwijgen van samenwonen;

  • inschrijven op een adres waar hij of zij niet woont;

  • niet opgeven van vermogen (in binnenland en buitenland).

Heeft u het vermoeden dat iemand uit de gemeente Midden-Groningen fraudeert met bijstand? Dan kunt u dit doorgeven op het mailadres: handhaving@bwri.nl.

Wilt u dan zoveel mogelijk concrete feiten doorgeven zoals:

  • naam van degene die volgens u fraudeert;

  • het (werk)adres;

  • de werktijden;

  • het kenteken van de auto;

  • de werkgever;

  • bij samenwonen de naam van de partner.

Wij behandelen uw tips vertrouwelijk. Naar aanleiding van een concrete tip starten wij een onderzoek. We respecteren uw privacy maar ook van degene die volgens u fraudeert. U krijgt daarom geen informatie over het vervolgonderzoek.