uitkering Hoogezand-Sappemeer

Re-integratie

Arbeidsintegratie begeleidt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in hun gang naar de reguliere arbeidsmarkt. Voor sommige van hen is dat direct mogelijk en voor anderen zijn er aanpassingen op de (toekomstige) werkplek nodig of is er behoefte aan meer begeleiding in bijvoorbeeld houdingsaspecten of specifieke vaardigheden.

Arbeidsintegratie maakt bij deze begeleiding optimaal gebruik van de diverse onderdelen van het Werkbedrijf.

BWRI hanteert voor iedereen dezelfde werkwijze. Fase 1 assessment (duur maximaal 3 maanden), fase 2 coaching en fase 3 duurzame plaatsing. De inhoud en de duur van het traject verschillen per persoon.

Voor iedereen die een traject volgt wordt een maatwerk traject afgesproken.

Om mensen naar vermogen te laten werken heeft BWRI verschillende instrumenten tot haar beschikking: Jongerenroute, Route werk en Route Arbeidsontwikkeling.

MAC

Het Maatschappelijk Activiteiten Centrum

Het Maatschappelijk Activiteiten Centrum (MAC) heeft tot doel op een laagdrempelige wijze, passende dienstverlening te bieden aan inwoners die ondersteuning wensen of nodig hebben om beter te functioneren of te participeren. Het MAC is gesetteld in Muntendam maar werkt voor de gehele gemeente.

Je kunt door je werkcoach aangemeld worden voor het MAC maar je kunt ook zo binnenlopen. In een gesprek onderzoeken we wat je leuk vindt. Dat kan vrijwilligerswerk zijn maar ook een activiteit in je woonplaats.
Het MAC wil graag je kwaliteiten versterken en je ondersteunen bij zelfredzaamheid en activering naar werk, vrijwilligerswerk of activiteit. Dit doen we samen met vele vrijwilligers.

Kijk op de website macmiddengroningen.nl voor meer informatie, hieronder een greep uit de activiteiten en diensten:

• De Vrijwilligerscentrale: voor vrijwilligerswerk vacatures (evt. met behulp van een mentor).
• Het Werkcafé: werkzoekenden helpen werkzoekenden met leuke informatieve bijeenkomsten.
• Het Dorpsinformatiepunt (DiP): voor hulp bij het schrijven van een (sollicitatie)brief, het aanvragen van een DiGiD of inschrijven bij werk.nl, het maken van een print of een kopietje of informatie over diverse zaken.
• Het Leespunt Muntendam: voor het lenen van boeken (gratis).
• De Ruilderij: een kledingruilwinkel “De Ruilderij”.
• Het Taalcafé: taalmiddag  voor nieuwkomers/vluchtelingen.
• Het Taalhuis: Nederlandse les voor laaggeletterden.
• Breigroep: gezellig breien of haken met een kopje thee of koffie.
• Naaiclub: de naaiclub naait voor materiaalkosten een rits in een broek of maakt een jurk korter.
 

• DigiPunt: hulp bij computer- of tabletgebruik en computercursus “Klik en tic”.
• Vrijwillige Hulpdiensten: “Gewoon Help’n” voor aanvragen óf het bieden van vrijwillige hulp bij klusjes in en om het huis, vervoer of computerhulp. Ook digitaal mogelijk via “WeHelpen” www.wehelpen.nl/midden-groningen.
• Humanitas: hulp bij financiële zaken aan inwoners van de dorpen van regio Menterwolde en wekelijks een spreekuur voor nieuwkomers.

MAC, Julianaplein 1, 9649 BX Muntendam tel. 0598-0729393 mac@midden-groningen.nl