Bijstand levensonderhoud

Algemeen

Bent u niet in staat zijn om zelfstandig in uw inkomen te voorzien en heeft u daarom (tijdelijk) een bijstandsuitkering nodig? Dan kunt u een aanvraag voor een bijstandsuitkering indienen.

Ontving u al eerder bijstand?

Ontving u eerder al bijstand van ons? En is dit korter dan 6 maanden geleden? Dan is de kans groot dat u snel en gemakkelijk kunt aanvragen met een verkorte aanvraag. Zie hiervoor het onderdeel “verkorte aanvraag participatiewet”.

We besluiten in ieder geval binnen 8 weken op uw aanvraag. Vaak is dit eerder, soms duurt het iets langer. De besluittermijn kan in bijzondere gevallen verlengd worden (met maximaal 8 weken) maar dat komt bijna nooit voor. Als u een hersteltermijn krijgt om alsnog gegevens in te leveren wordt de tijd die u krijgt om het in te leveren niet bij de beslistermijn opgeteld. Dan staat de teller dus even stil.

Als we niet binnen 4 weken beslissen heeft u recht op een voorschot van 90% van de bijstandsnorm. Dit gaat automatisch en u hoeft dit dus niet aan te vragen. In bijzondere gevallen, bijvoorbeeld als blijkt dat u zeer waarschijnlijk geen recht op een uitkering heeft, kan dit geweigerd worden. Als u niets heeft om te overbruggen kunt u soms eerder een voorschot ontvangen voor de noodzakelijke boodschappen. Dit voorschot moet u wel aanvragen. Voor vragen hierover kunt u terecht bij uw casemanager.

Het recht op bijstand is onder meer afhankelijk van uw inkomen, vermogen en leefsituatie.

Voor actuele bedragen verwijzen wij u naar de website van werk.nl of Rijksoverheid.nl

Aanvragen

U vraagt aan via de website werk.nl. U hebt hiervoor uw DigiD-code nodig.

Na het indienen van de aanvraag vragen wij u binnen 2 dagen een e-mail te sturen naar inkomenvoorzieningen@bwri.nl. In de mail schrijft u dat u een bijstandsuitkering wilt aanvragen. Vermeld in de e-mail uw naam en burgerservicenummer ter attentie van het aanvraagteam. Als u deze e-mail stuurt dan bevestigt u uw bijstandsaanvraag.

Bent u niet in staat een e-mail te sturen, dan kunt u ook telefonisch contact opnemen met het Aanvraagteam, telefoonnummer 0598 - 37 37 00. Wij vragen dan altijd om uw burgerservicenummer, houd deze dus bij de hand.

Zodra wij een e-mail van u hebben ontvangen, ontvangt u van ons binnen 2 werkdagen een brief. In deze brief staat welke gegevens u bij ons moet inleveren. Ook staat in deze brief een datum voor een intakegesprek met iemand van het aanvraagteam.

Tijdens dit gesprek worden de door u ingeleverde gegevens met u nagekeken en besproken. Ook praten we met u over: werk, hoe de aanvraag verder wordt afgehandeld, waar u recht op heeft en wat u moet doen voor de uitkering die u ontvangt.

Ook als u wilt weten hoe u een bijstandsuitkering moet aanvragen kunt u contact opnemen met het aanvraagteam via telefoonnummer 0598 - 37 37 00. Ook kunt u uw vraag mailen naar inkomenvoorzieningen@bwri.nl.