Digitaal klantdossier

De gemeente werkt met UWV en UWV Werkbedrijf samen in de keten van Werk en Inkomen. U kunt als werkzoekende of uitkeringsgerechtigde via het Digitaal Klantdossier Werk en Inkomen inzage krijgen in de eigen gegevens zoals vastgelegd door de ketenpartijen zoals het UWV/WERKbedrijf, de GBA, RDW, DUO en het Kadaster.

U kunt hiervoor onder meer terecht bij Werk.nl op www.werk.nl of het Digitaal Klantdossier Werk en Inkomen.