Uitkering en vakantie

Algemeen

Heeft u een uitkering van de gemeente en gaat u op vakantie, naar het buitenland of in Nederland? Geen probleem, maar u moet zich wel aan wat regels houden zodat het geen gevolgen heeft voor uw uitkering. U moet aan BWRI doorgeven dat u op vakantie gaat.

Vakantie afstemmen op uw verplichtingen

Iedereen die werkt heeft recht op vakantie. De vakantie wordt opgenomen als het werk het toelaat en gaat altijd in overleg met de baas. Dit geldt ook voor mensen die een traject naar werk of scholing volgen. Ook dan moet u voor het plannen van uw vakantie overleggen met het re-integratiebedrijf of de onderwijsinstelling.

Toestemming

U moet altijd toestemming hebben van BWRI om op vakantie te gaan. Doet u dit niet, dan kort de gemeente uw uitkering voor maximaal 100% gedurende een maand (soms nog langer). U krijgt dan een maand lang niets. Voor vragen hierover kunt u terecht bij uw werkcoach.

Buitenland

De reden waarom u naar het buitenland gaat maakt niet uit. U mag in totaal 4 weken per kalenderjaar weg blijven. Gaat u aan het eind van het jaar weg en komt u aan het begin van het nieuwe jaar terug? Ook dan mag u in totaal niet langer wegblijven dan 4 weken. U mag de dagen van het ene jaar dus niet bij het andere jaar plakken (dus niet bijvoorbeeld 8 weken achter elkaar). Deze voorwaarden gelden per persoon. Blijft u langer weg, dan krijgt u over die periode geen uitkering.

Voor wie geldt dit?

Dit geldt voor iedereen die van BWRI een uitkering ontvangt op grond van de Participatiewet, of IOAW / IOAZ.  Andere gemeenten kunnen andere regels hebben.

Aanvragen vakantie binnen- of buitenland

Het aanvraagformulier 'Opgave vakantie binnen- of binnenland' kunt u downloaden en:

  • Mailen naar inkomenvoorzieningen@bwri.nl
  • Terugsturen naar BWRI afd. Inkomen & Voorzieningen, Postbus 50, 9610 AB SAPPEMEER.
  • Inleveren bij de receptie van BWRI aan de Haydnlaan 2 te HOOGEZAND.
  • In de brievenbus van BWRI aan de Haydnlaan 2 te HOOGEZAND deponeren.

Wij moeten uw formulier in ieder geval twee weken voordat u op vakantie gaat binnen hebben.