Verkorte aanvraag Participatiewet

Waar heb ik recht op?

U kunt volstaan met het Verkort aanvraagformulier Participatiewet Midden-Groningen als:

- Uw uitkering eerder binnen 6 maanden is beëindigd om reden van werkaanvaarding.
- Sprake was van een uitsluiting (anders dan studie) en binnen 30 dagen na de uitsluiting doet u opnieuw een beroep op bijstand.
- Als u binnen 6 maanden na de beëindiging van uw uitkering onvoldoende vakantiedagen heeft opgebouwd om een opgelegde vakantieperiode te overbruggen.

Geldt geen enkele van de opsomming voor u, dan moet u bij het UWV Werkbedrijf een aanvraag op werk.nl indienen.

Voor de ingangsdatum van de uitkering is het heel belangrijk dat u zo snel mogelijk aanvraagt. De bijstand wordt in de regel niet eerder toegekend dan vanaf de datum van uw melding.

Welke bewijsstukken zijn nodig?
- Laatste bankafschrift van al uw rekeningen (inclusief die van uw minderjarige kinderen).
- Meest actuele salarisstrook en ontslagbewijs.
- Voor zover van toepassing ontslagbewijs detentie.
- Van alle inkomsten die u nog hebt.

Het verkort Aanvraagformulier Participatiewet Midden-Groningen (pdf) kunt u downloaden via de aparte rubriek "Aanvraagformulieren").