Update Energietoeslag 2023

Goed nieuws! Ook de gemeenteraad heeft goedkeuring gegeven voor de plannen van de energietoeslag 2023. Dit betekent dat de energietoeslag binnenkort aangevraagd kan worden. Sommige inwoners ontvangen de toeslag automatisch.

Dit is er gebeurd

  • Begin oktober is de wet Eenmalige Energietoeslag 2023 aangenomen. Wij maakten plannen voor de energietoeslag 2023. Met deze plannen bepaalden we de hoogte van de energietoeslag. Ook bepaalden we wanneer inwoners recht hebben op de toeslag. 
  • Later in oktober bespraken wij deze plannen met het college van burgemeester & wethouders. Zij gaven akkoord. 
  • Beginnen november bespraken wij de plannen met de gemeenteraad. En ook zij hebben de plannen goedgekeurd. 
  • Omdat nu het college van burgemeester & wethouders en de gemeenteraad deze plannen hebben goedgekeurd, gaan we de energietoeslag snel uitbetalen.