Energietoeslag 2023 aanvragen

Algemeen

Gas en stroom zijn de laatste jaren een stuk duurder geworden. Hierdoor hebben steeds meer mensen moeite met het betalen van hun rekeningen. Ook dit jaar keren wij daarom een energietoeslag uit. De energietoeslag is een bedrag van € 1.300 netto per huishouden. Dit is een eenmalige bijdrage voor uw energiekosten.

Energietoeslag aanvragen

 • U kunt de energietoeslag 2023 aanvragen tot en met 30 juni 2024. 
 • Lever het ingevulde formulier, ondertekend en met alle bewijsstukken bij ons in. Dit kan: 
  • Per e-mail: energietoeslag@bwri.nl 
  • Per post: Haydnlaan 2, 9603 AS Hoogezand. 
  • Of geef het af aan de balie: aan de Haydnlaan 2 in Hoogezand. 
    

U heeft recht op de energietoeslag als u:

 • In de gemeente Midden-Groningen woont. 
 • 21 jaar of ouder bent.  
 • Een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft.
 • Een laag inkomen heeft. Dit is het geval indien:
  • Uw inkomen drie maanden voorafgaande aan deze aanvraag lager was dan 125% van de toepasselijke bijstandsnorm exclusief vakantiegeld.

Zie als voorbeeld hieronder de meest voorkomende normen. Deze zijn al omgerekend naar 125% van deze norm. Let op: onderstaande normen kunnen dus afwijken door uw (leef)situatie.

Gezinssamenstelling21 jaar tot AOW-leeftijdVanaf de AOW-leeftijd
Alleenstaand(e) (ouder)€ 1.524,55€ 1.693,09
Samenwonend/getrouwd€ 2.177,93€ 2.296,60

Is uw inkomen net iets hoger dan de hierboven genoemde normen? Of u heeft een laag besteedbaar inkomen doordat u in een WSNP of MSNP traject zit? Dan heeft u misschien nog wel recht op een gedeelte van de toeslag. Wij raden u aan in dat geval wel een aanvraag te doen.
 

U heeft geen recht op de energietoeslag als:

 • U 18, 19 of 20 jaar oud bent. 
 • Of student bent en studiefinanciering (WSF 2000) ontvangt, of u ontvangt geen studiefinanciering (meer), maar komt hiervoor wel in aanmerking. 
 • Of in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd/begeleid wonen). 
 • Of in detentie verbleef of had moeten verblijven. 
 • Of alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente. 
 • Of al eerder (van ons of andere gemeente) de energietoeslag 2023 heeft ontvangen. 

Geldt een van de bovenstaande situaties voor u, maar denkt u wel recht te hebben op de energietoeslag? Neem dan contact met ons op! Dit kan op telefoonnummer 0598-373700 of per mail via energietoeslag@BWRI.nl.   

Dien (nu) geen aanvraag in als:

 • U in 2023 op 1 oktober een bijstandsuitkering ontving van de gemeente*. U hoeft niks te doen. Uiterlijk 1 december 2023 ontvangt u automatisch de energietoeslag op uw bankrekening. 
 • U de eenmalige energietoeslag 2022 ontving, maar nu geen bijstandsuitkering ontvangt van de gemeente. U krijgt automatisch bericht van de gemeente of u misschien recht heeft op energietoeslag 2023. U hoeft niets te doen totdat wij contact opnemen. 
 • U ontving niet de energietoeslag 2022 en ontvangt nu ook geen bijstandsuitkering van de gemeente. Dan kunt u vanaf 14 november 2023 de energietoeslag 2023 op deze pagina aanvragen. 

*met een bijstandsuitkering bedoelen we ook: 

 • huishoudens die op 1 oktober 2023 periodieke bijzondere bijstand ontvingen.
 • En/of  in het 3e kwartaal van 2023 individuele inkomenstoeslag ontvingen. 

Wanneer wordt er uitbetaald?

 • Wanneer u de energietoeslag ontvangt hangt af van uw situatie. In de meeste gevallen is nog niet duidelijk wanneer wij het precies uitbetalen. 
 • Ontving u op 1 oktober 2023 een bijstandsuitkering van de gemeente? Dan ontvangt u uiterlijk 1 december 2023 de energietoeslag automatisch op uw rekening. 
 • Met een bijstandsuitkering bedoelen we ook: huishoudens die op 1 oktober 2023 periodieke bijzondere bijstand ontvingen en/of in het 3e kwartaal van 2023 individuele inkomenstoeslag hebben ontvangen.

Goed om te weten

 • De energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering. En ook niet voor de toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt.
 • De gemeente kan uw gegevens controleren. Tijdens of na de aanvraag. Ook mag de gemeente informatie opvragen over u en uw partner bij andere instanties en personen. Dit gaat om informatie die belangrijk is voor de regeling. Zo controleert gemeente of u recht heeft op de energietoeslag.
 • Wanneer u het invullen van het formulier moeilijk vindt, kan Humanitas u hierbij helpen. Bel Humanitas op: 0598-383048.  
   

Na uw aanvraag

 • Krijgt u zo snel mogelijk bericht of u recht heeft op de energietoeslag. Soms wordt u om extra informatie gevraagd. We proberen uw aanvraag binnen 4 weken te behandelen.

Contact