Uitstel energietoeslag 2023

Het Rijk bereidt een wet voor waarmee het mogelijk wordt voor gemeenten om in 2023 eenmalig een energietoeslag uit te keren aan huishoudens met een laag inkomen.

Zodra de wet is vastgesteld en duidelijk is hoeveel geld de gemeente krijgt voor de uitvoering van de energietoeslag, maken we een plan. Gemeenten bepalen zelf hoe hoog de energietoeslag is en wie er recht op heeft.

Wij verwachten dat het rijk niet eerder dan in het najaar duidelijkheid geeft. Wij zullen u via de websites van gemeente Midden-Groningen (www.midden-groningen.nl) en BWRI (www.bwri.nl) op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen.