Uitkering en doorgeven van wijzigingen

Algemeen

Als u een gemeentelijke uitkering heeft, bent u verplicht om alle wijzigingen door te geven die van invloed kunnen zijn op uw uitkering. In deze folder wordt uitgelegd welke wijzigingen u moet doorgeven. Als u wijzigingen niet (op tijd) doorgeeft, heeft dat negatieve gevolgen voor uw uitkering en krijgt u een boete.
U moet de wijzigingen direct doorgeven, maar in ieder geval binnen 7 dagen na de wijziging.
Via "Formulieren voor Financiƫle ondersteuning voor (startende) ondernemers" kunt u het "Wijzigingsformulier Participatiewet, Bbz en IOAW/IOAZ" downloaden.

Uitkering en doorgeven van wijzigingen

Folder uitkering en doorgeven van wijzigingen