Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)

Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Door de Coronamaatregelen zijn er banen verdwenen en veel ondernemers kunnen hun werk niet of maar deels uitoefenen. Hierdoor hebben veel mensen minder inkomen dan voorheen. Zij hebben daarom mogelijk moeite om hun woonkosten te betalen. Om hen tijdelijk te helpen is er de TONK.

Wat is de TONK?

De TONK is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Dit is geld van de gemeente voor als u weinig inkomen heeft als gevolg van de Coronamaatregelen. En als u hierdoor problemen heeft met het betalen van uw woonkosten. Het gaat dan om de huur of de hypotheek, de kosten van bijvoorbeeld elektriciteit.  De TONK-uitkering is een vorm van bijzondere bijstand (Participatiewet).  

Wat zijn de voorwaarden voor de TONK?

 • Nederlander of daaraan gelijkgesteld.
 • Vanaf 18 jaar.
 • Geen sprake van detentie of langer verblijf in het buitenland dan 4 weken;
 • Ingezetene Midden-Groningen.
 • Inkomen aanvrager en eventuele partner is in januari 2021 lager dan € 2.500,00 netto excl. vakantiegeld.
 • Het (gezamenlijk) inkomen is in januari 2021 minstens 20% lager dan in januari 2020.
 • De huur is in de maand januari 2021 hoger dan de maximale huurtoeslaggrens.
 • De maximale huurtoeslaggrens voor vanaf 23 jaar is € 752,33, voor jonger dan 23 jaar is de grens € 442,46 tenzij er een kind is dat bij betrokkene inwoont dan is het € 752,33.
 • De hypotheeklasten zijn hoger dan € 430,00 per maand in de maand januari 2021.
 • In tegenstelling tot de reguliere bijstand worden bij huurlasten ook de servicekosten meegeteld uitgezonderd de energielasten voor de woning zelf.
 • Voor de hypotheeklasten geldt dat behalve de rente ook de aflossing en een onderhoudsforfait van € 95,00 wordt meegeteld, op het totaal wordt het fiscaal voordeel in mindering gebracht (moet de klant invullen op het aanvraagformulier TONK).
 • Kamerbewoners komen niet in aanmerking voor een tegemoetkoming;
 • De nota voor gas en stroom is hoger dan € 143,00 in januari 2021.

Huurverlaging voor huurders met laag inkomen en hoge huur

Huurt u een sociale woning (een eengezinswoning, appartement, flatwoning of portiekwoning) van een woningcorporatie? En is uw inkomen na 2019 gedaald? Bijvoorbeeld sinds de start van corona? Dan kunt u zélf de huurverlaging aanvragen bij de woningcorporatie die de woning aan u verhuurt. Woningcorporaties voeren in 2021 namelijk mogelijk een eenmalige huurverlaging door aan huurders die een te hoge huur betalen voor het inkomen die ze krijgen. Voor meer informatie en de voorwaarden verwijzen u door naar de website van de Rijksoverheid.

Komt u in aanmerking? Vraag dan de eenmalige huurverlaging aan bij uw eigen woningcorporatie vóór u de aanvraag van de TONK-uitkering doet. Het is namelijk voor de aanvraag van de TONK van belang om vooraf te weten of u in aanmerking komt voor een eenmalige huurverlaging of niet.

Een betaalpauze voor uw hypotheek

Kunt u vanwege de coronacrisis tijdelijk uw hypotheek niet betalen? Dan mag uw geldverstrekker/hypotheekverlener, bijvoorbeeld uw bank, u een betaalpauze geven voor een bepaalde periode. In die periode hoeft u geen (of minder) rente en aflossing te betalen voor uw eigenwoningschuld. Of en hoe deze betaalpauze eruit komt te zien, spreekt u samen met uw geldverstrekker af. U kunt een betaalpauze aanvragen bij uw eigen geldverstrekker. Voor meer informatie en de voorwaarden verwijzen wij u naar uw eigen geldverstrekker of naar de website van de Belastingdienst.

Komt u in aanmerking? Vraag dan een betaalpauze aan bij uw eigen hypotheekverlener vóór u de aanvraag van de TONK-uitkering doet. Het is namelijk voor de aanvraag van de TONK van belang om vooraf te weten of u in aanmerking komt voor een betaalpauze voor uw hypotheek of niet.

TONK als laatste mogelijkheid

Heeft u misschien recht op een andere financiële regeling of uitkering, zoals een toeslag van UWV op uw WW-uitkering? Komt u niet in aanmerking voor een andere regeling? Of heeft u met deze regeling erbij nog te weinig inkomen om uw woonkosten te betalen? Dan kunt u recht hebben op de TONK-uitkering.

Bent u ondernemer en heeft u een Tozo-uitkering? Dan kan de TONK hierop een aanvulling zijn.

 

Hoe hoog is de TONK-uitkering?

De tegemoetkoming hangt af van uw situatie. Om de hoogte van de TONK-uitkering te berekenen kijken we o.a. naar:

 • de hoogte van uw (woon)kosten;
 • uw inkomen op dit moment;
 • eventuele medebewoners met wie u de woonkosten kunt delen;
 • welk deel van de kosten u zelf nog kunt betalen met dit inkomen (uw draagkracht).

Hoelang duurt de TONK-uitkering?

U kunt de TONK-uitkering in de periode juli 2021 tot en met september 2021 voor maximaal 3 maanden krijgen als dit nodig is. Korter kan natuurlijk ook, langer niet. U vraagt de TONK-uitkering aan voor de maanden dat u de aanvulling op uw inkomen echt nodig heeft.

Hoe aanvragen?

Om de TONK-uitkering aan te vragen kunt u het aanvraagformulier downloaden en invullen. U kunt ons ook vragen u het formulier toe te zenden. Vul dit formulier helemaal en naar waarheid in. Stuur ook de gevraagde gegevens mee. Heeft u het formulier volledig ingevuld, alle gevraagde gegevens ingeleverd en zijn er geen bijzonderheden? Dan krijgt zo snel mogelijk bericht over uw aanvraag. 

U kunt het ingevulde formulier en de gevraagde bewijsstukken mailen naar: Bbzcoronamaatregelen@bwri.nl

Of u kunt het in de brievenbus doen bij:  BWRI Inkomen en Voorzieningen
Haydnlaan 2, 9603 AS Hoogezand
Als u vragen heeft kunt u bellen met 0598 - 373700 of mailen met Bbzcoronamaatregelen@bwri.nl