Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)

Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Door de Coronamaatregelen zijn er banen verdwenen en veel ondernemers kunnen hun werk niet of maar deels uitoefenen. Hierdoor hebben veel mensen minder inkomen dan voorheen. Zij hebben daarom mogelijk moeite om hun woonkosten te betalen. Om hen tijdelijk te helpen is er de TONK.

Wat is de TONK?

De TONK is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Dit is geld van de gemeente voor als u weinig inkomen heeft als gevolg van de Coronamaatregelen. En als u hierdoor problemen heeft met het betalen van uw woonkosten. Het gaat dan om de huur of de hypotheek, de kosten van bijvoorbeeld elektriciteit.  De TONK-uitkering is een vorm van bijzondere bijstand (Participatiewet).  

Voorwaarden

 • Nederlander of daaraan gelijkgesteld;
 • Vanaf 18 jaar;
 • Geen sprake van detentie of langer verblijf in het buitenland dan 4 weken;
 • Ingezetene Midden-Groningen;
 • Inkomen aanvrager en eventuele partner is in januari 2021 lager dan € 2.500 netto excl. vakantiegeld;
 • Het (gezamenlijk) inkomen is in januari 2021 minstens 30% lager dan in januari 2020.
 • De huur is in de maand januari 2021 hoger dan de maximale huurtoeslaggrens;
 • De maximale huurtoeslaggrens voor vanaf 23 jaar is € 752,33, voor jonger dan 23 jaar is de grens € 442,46 tenzij er een kind is dat bij betrokkene inwoont dan is het € 752,33
 • De hypotheeklasten zijn hoger dan € 430 per maand in de maand januari 2021;
 • In tegenstelling tot de reguliere bijstand worden bij huurlasten ook de servicekosten meegeteld uitgezonderd de energielasten voor de woning zelf.
 • Voor de hypotheeklasten geldt dat behalve de rente ook de aflossing en een onderhoudsforfait van € 95 wordt meegeteld, op het totaal wordt het fiscaal voordeel in mindering gebracht (moet de klant invullen op het aanvraagformulier);
 • Kamerbewoners komen niet in aanmerking voor een tegemoetkoming;
 • De nota voor gas en stroom is hoger dan € 143 in januari 2021.

Let op; wij zetten het aanvraagformulier en de voorwaarden op het internet omdat we daarmee alvast de gelegenheid geven om aan te vragen. De voorwaarden moeten nog wel door het college van burgemeester en wethouders worden geaccordeerd. We verwachten dat dit op 16 maart 2021 gaat gebeuren.

Huurverlaging voor huurders met laag inkomen en hoge huur

Huurt u een sociale woning (een eengezinswoning, appartement, flatwoning of portiekwoning) van een woningcorporatie? En is uw inkomen na 2019 gedaald? Bijvoorbeeld sinds de start van corona? Dan kunt u zélf de huurverlaging aanvragen bij de woningcorporatie die de woning aan u verhuurt. Woningcorporaties voeren in 2021 namelijk mogelijk een eenmalige huurverlaging door aan huurders die een te hoge huur betalen voor het inkomen die ze krijgen. Voor meer informatie en de voorwaarden verwijzen u door naar de website van de Rijksoverheid.

Komt u in aanmerking? Vraag dan de eenmalige huurverlaging aan bij uw eigen woningcorporatie vóór u de aanvraag van de TONK-uitkering doet. Het is namelijk voor de aanvraag van de TONK van belang om vooraf te weten of u in aanmerking komt voor een eenmalige huurverlaging of niet.

Aanvragen?