Ook in 2023 energietoeslag voor lage inkomens

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om ook in 2023 energietoeslag uit te betalen. Dit geldt voor alle huishoudens in onze gemeente, met een inkomen van maximaal 125% van het sociaal minimum. Het voorgestelde bedrag is een energietoeslag van € 1300. Dat komt neer op totaal 6,7 miljoen euro.

Oplossing koopkrachtprobleem 

De stijgende prijzen zorgen ervoor dat mensen minder kunnen kopen voor hetzelfde geld. Dit noemen we ook wel koopkrachtproblemen. Dit probleem is extra groot bij mensen met een laag inkomen. Het kabinet kwam dit jaar met verschillende oplossingen voor dit koopkrachtprobleem. Denk aan het prijsplafond voor energie. Ook de energietoeslag voor 2023 is zo’n oplossing.

“Hoewel de energiekosten sinds 2022 weer wat zijn gedaald is deze tegemoetkoming vanuit het Rijk belangrijk. Onze inwoners die van een minimuminkomen moeten rondkomen worden extra hard geraakt door de prijsstijgingen van het afgelopen jaar. In navolging van de landelijke afspraken zorgen wij voor een zo snel mogelijke uitkering van de extra toelage.”

Wethouder Evert Offereins

Huishoudens met inkomen maximaal 125% van sociaal inkomen 

Het Rijk adviseert ons om de toeslag uit te betalen aan huishoudens tot 120% van het sociaal inkomen. Toch kozen wij er vorig jaar voor om de toeslag uit te betalen aan een grotere groep huishoudens. Namelijk tot 125% van het sociaal minimum. Wij kozen hiervoor omdat dit aansluit bij de inkomensgrens van de andere gemeentelijke minimaregelingen.

Verzoek extra geld

Het Rijk geeft ons meer geld dan vorig jaar voor het uitkeren van de energietoeslag. Toch is dat geld van het Rijk niet voldoende om de grotere groep huishoudens de energietoeslag te geven. Wij komen voor de energietoeslag 2023 € 800.000 tekort. De gemeenteraad reserveerde in februari 2023 al € 500.000 voor de toeslag. Dan mist er nog € 300.000. Het college van burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad om dat geld te halen uit de Reserve Maatwerk Fonds Energiecrisis.

Energietoeslag aanvragen 

Lees meer over energietoeslag 2023 aanvragen