Hulp bij opgroeiende kinderen en zorg

Een aantal kinderopvangorganisaties, scholen, schoolbesturen en zorgorganisaties zijn aangesloten bij het Armoedepact. Bekijk op deze pagina de verschillende organisaties en hoe ze u kunnen helpen.

Dr. Aletta Jacobs College

Het dr. Aletta Jacobs College is een openbare school met een breed onderwijsaanbod en is door het werken in deelscholen tegelijkertijd verrassend kleinschalig. Kijk voor meer informatie op de website van het Dr. Aletta Jacobs College.

Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen is bestemd voor kinderen en jongeren van 4 tot en met 17 jaar die om financiële reden geen lid kunnen worden van een sportvereniging of niet op les kunnen voor bijvoorbeeld dans, toneel of muziek. Kijk voor meer informatie op de website van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen

Kids-First COP groep

Kids First COP groep biedt kinderopvang in de breedste zin van het woord. Kijk voor meer informatie op de website van Kids-First COP groep.

Kindercentrum Poko Loko

Poko Loko biedt kinderopvang voor je baby, peuter en schoolkind in Midden-Groningen en omgeving van 0-13 jaar. Kijk voor meer informatie op de website van Kindercentrum Poco Loco.

Kinderopvang Kaka

Kinderopvang Kaka heeft vestigingen voor kinderdagverblijf (KDV), buitenschoolse opvang (BSO) en peuteropvang (POV) in de gemeente Midden Groningen. Kijk voor meer informatie op de website van Kinderopvang Kaka.

Kwartier Zorg & Welzijn

Kwartier Zorg & Welzijn is de organisatie voor welzijn in Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde. Als maatschappelijke dienstverlener zijn zij actief op het gebied van zorg, vrijwilligerswerk, scholing en vrije tijd. Kijk voor meer informatie op de website van Kwartier Zorg & Welzijn

De Mikkelhorst

De Mikkelhorst is een zorgboerderij/leer-werkbedrijf aan de rand van Haren. De Mikkelhorst biedt de kans aan mensen met een beperking  zich te ontwikkelen over schillende gebieden. Kijk voor meer informatie op de website van de Mikkelhorst

Sociaal Team

De sociale teams bestaan uit medewerkers van verschillende hulpverlenende organisaties. De medewerkers van de sociaal teams werken samen met u aan uw welzijn en uw buurt. Kijk voor meer informatie op de website van Kwartier Zorg en Welzijn

Stichting Speelgoedbank Amalia

Het doel van Stichting Speelgoedbank Amalia Hoogezand is het weggeven van goed, hedendaags speelgoed aan kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 12 jaar uit gezinnen met weinig financiële mogelijkheden. Door speelgoed wat aan de Stichting geschonken is, geven wij deze kinderen de kans om onbezorgd te kunnen spelen. Kijk voor meer informatie op de website van Speelgoedbank Amalia.

Stichting Leergeld

Stichting Leergeld richt zich op het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen, door deze kinderen weer mee te laten doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Kijk voor meer informatie op de website van Stichting Leergeld Midden-Groningen.

Stichting OPRON

Scholengroep OPRON verzorgt openbaar onderwijs op 5 basisscholen in Midden-Groningen. Wat de OPRON-scholen verbindt is het bieden van kleurrijk, actueel, modern, passend en veilig onderwijs. Leren met plezier. Ontmoetingsonderwijs. Betrokkenheid van ouders en leerlingen.  Meer informatie vindt u op www.opron.nl

Stichting Ultiem Openbaar basisonderwijs

Het openbaar basisonderwijs van Stichting Ultiem zorgt ervoor dat de gezinnen die in armoede leven op de hoogte zijn van de mogelijkheden waar zij gebruik van kunnen maken. Kijk voor meer informatie op de website van Stichting Ultiem Openbaar basisonderwijs

TSN Thuiszorg - TSN Voor Anker

TSN Voor Anker is een woonzorgcentrum met 90 verzorgingsplaatsen, 39 aanleunwoningen en vele bijbehorende voorzieningen. Voor Anker biedt een ruim aanbod van functies op het terrein van wonen, zorg en welzijn met als doel mensen zelfstandig te laten functioneren. Kijk voor meer informatie op de website van TSN Thuiszorg

VCO Midden- en Oost-Groningen

VCO is een vereniging voor christelijk basisonderwijs met twintig scholen in Midden- en Oost-Groningen. Wat ons bindt is ons rotsvaste geloof in onze leerlingen. Samen willen wij ieder kind elke dag verder laten groeien tot een waardevol mens in de wereld. Kijk voor meer informatie op de website van VCO Midden- en Oost-Groningen

Stichting Buurtgezinnen

De stichting Buurtgezinnen koppelt gezinnen die steun kunnen gebruiken aan een stabiel gezin in de buurt. Zo krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht en worden ouders ontlast onder het motto ‘Opvoeden doen we samen’. Kijk voor meer informatie op de website van Buurtgezinnen https://www.buurtgezinnen.nl/