Financiële ondersteuning (startende) ondernemers

Algemeen

Zit u in de bijstand en wilt u een eigen bedrijf beginnen? Heeft u een onderneming en verdient u niet genoeg om rond te komen? Of moet u investeren en kunt u het geld hiervoor niet rond krijgen?

Loket Zelfstandigen

Loket Zelfstandigen

Via het Loket Zelfstandigen kunnen wij u hulp bieden bij geldzorgen, het versterken van uw onderneming en bij het vinden van (tijdelijk) werk in loondienst.  Kijk voor meer informatie op www.midden-groningen.nl/loket-zelfstandigen of neem contact met ons op via loketzelfstandigen@midden-groningen.nl.

Bijstand voor zelfstandigen (Bbz) -uitkering

Bbz is een tijdelijke bijstandsuitkering voor zelfstandigen en dus een vangnet voor ondernemers die te maken hebben met financiële problemen. Daarvoor maakt het niet uit in welke fase van het ondernemerschap je zit. De Bbz-regeling is breed en biedt per fase verschillende mogelijkheden. Klik op één van de situaties hieronder voor meer informatie over de regeling en of je in aanmerking komt.

Wanneer kan ik een Bbz uitkering aanvragen?

Er is een aantal algemene voorwaarden waaraan je moet voldoen, zoals:
 • Je komt uit de gemeente Midden-Groningen.
 • Jouw bedrijf is in Nederland gevestigd.
 • Je bent achttien jaar of ouder en hebt de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt.
 • Je hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
 • Je besteedt per jaar tenminste 1225 uur aan werkzaamheden voor jouw bedrijf (urencriterium).
 • Je hebt zelf de zeggenschap over jouw bedrijf en draagt de financiële risico’s.
 • Jouw inkomen of het gezinsinkomen bedraagt minder dan de bijstandsnorm.
 • Jouw bedrijf is levensvatbaar.
 • Je kunt bij de bank geen financiering krijgen en ook is er geen sprake van voldoende vermogen.

Daarnaast gelden voor de volgende doelgroepen aanvullende specifieke voorwaarden.

Aanvullende voorwaarden voor oudere ondernemers:
 • Je bent vóór 1 januari 1960 geboren, maar hebt nog geen recht op AOW.
 • Je bent al langer dan tien jaar ondernemer.
 • Jouw bedrijf maakt jaarlijks minimaal € 8.425,00 (norm 2022) winst.
Aanvullende voorwaarden voor beëindigende ondernemers:
 • Jouw bedrijf is niet levensvatbaar meer en je wilt op korte termijn stoppen.

Bbz voor de startende ondernemer

Ben je een startende ondernemer en heb je financiële ondersteuning nodig? Mogelijk kom je in aanmerking voor de Bbz-regeling. Als je als startende ondernemer nog onvoldoende geld verdient om rond te komen, kan de gemeente jouw inkomen aanvullen tot bijstandsniveau. Dit kan met de periodieke uitkering: een renteloze lening voor maximaal 36 maanden. Aan de hand van jouw jaarrekening en de aangifte inkomstenbelasting van jou en jouw eventuele partner bepaalt de gemeente of je (een deel van) de uitkering uiteindelijk ook moet terugbetalen.

Bedrijfskapitaal

In bepaalde gevallen kun je ook in aanmerking komen voor een bedrijfskapitaal. Dit bedrag kun je gebruiken om bijvoorbeeld inventaris, voorraden of andere dingen te kopen die je echt nodig hebt.

Maar let op!! Bij de lening hoort een rentepercentage van 8%. De looptijd varieert en is maximaal 10 jaar.

Advies en begeleiding

De Accountmanagers Zelfstandigen van de gemeente Midden-Groningen helpen (startende) ondernemers met advies en begeleiding. Denk aan hulp bij het schrijven van een ondernemersplan, het volgen van cursussen of het doen van marktonderzoek. Eventuele kosten worden mogelijk vergoed door de gemeente. 

Bbz voor gevestigde ondernemers

Bestaat jouw bedrijf al minstens ander halfjaar en ben je door tijdelijke omstandigheden in financiële problemen gekomen? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor het Bbz voor gevestigde ondernemers.

De Bbz-regeling voor gevestigde ondernemers is speciaal voor zelfstandigen die tijdelijk problemen hebben met hun inkomen. Dit komt door zogenoemde ‘bijzondere omstandigheden’. Normaal kun je namelijk met de omzet die je draait gewoon investeringen doen, rekeningen betalen en in jouw eigen onderhoud voorzien. Nu wil dat even niet meer. Herkenbaar? Dan zijn er verschillende mogelijkheden:

Aanvullende periodieke uitkering

De Bbz-regeling vult jouw inkomen aan tot de bijstandsnorm. Deze uitkering duurt maximaal een jaar en kan in sommige gevallen worden verlengd met een periode van maximaal 24 maanden. Deze uitkering is een renteloze geldlening. Later wordt aan de hand van het inkomen uit het jaar waarin de uitkering is verstrekt bepaald of en hoeveel je eventueel moet terugbetalen. 

Bedrijfskapitaal

Loopt de levensvatbaarheid van jouw bedrijf gevaar? Kun je bijvoorbeeld leveranciers tijdelijk niet meer betalen en belangrijke investeringen niet meer doen? In bepaalde gevallen kun je in aanmerking komen voor een bedrijfskapitaal in de vorm van een rentedragende lening. Deze lening kent een rentepercentage van 8% en moet je in maximaal 10 jaar terugbetalen. 

Bbz voor oudere ondernemers

Ben je geboren vóór 1 januari 1960 en al minstens tien jaar ondernemer? Vallen de inkomsten de laatste jaren tegen, maar zou je wel willen blijven ondernemen tot je de AOW-gerechtigde leeftijd hebt bereikt? Speciaal voor deze ondernemers bestaat het Bbz voor oudere ondernemers. 

Een belangrijk verschil met de andere Bbz-regelingen is dat jouw onderneming niet meer per se levensvatbaar hoeft te zijn. Wel moet je ieder jaar minimaal € 8.425,00 (2022) winst maken om in aanmerking te komen voor deze aanvullende bijstand. De Accountmanagers Zelfstandigen van de gemeente Midden-Groningen kunnen jou op verschillende manieren helpen:

Aanvullende periodieke uitkering

De Bbz-regeling voor oudere ondernemers vult jouw gezinsinkomen aan tot bijstandsniveau tot je de AOW-gerechtigde leeftijd hebt bereik. Het ligt aan de hoogte van jouw inkomen en vermogen of dat van een eventuele partner of jou deze uitkering geheel of gedeeltelijk moet terugbetalen. 

Bedrijfskapitaal

Als oudere zelfstandige kunt je in aanmerking komen voor een bedrijfskapitaal om te investeren in jouw bedrijf. Of dit bedrag wordt verstrekt in de vorm van een schenking of een renteloze lening, ligt aan het vermogen van jou en jouw eventuele partner. 

Bbz voor beëindigende ondernemers

Is jouw bedrijf niet meer levensvatbaar en wil of moet je het beëindigen? Het beëindigen van een bedrijf is vaak niet in één week geregeld. Soms heb je nog voorraad of zijn er projecten die je moet afmaken. Het Bbz voor beëindigende ondernemers is speciaal voor ondernemers die deze periode moeten overbruggen.

Ook als er geen andere optie meer is dan stoppen met het bedrijf, kunnen de Accountmanagers Zelfstandigen van de gemeente Midden-Groningen je helpen. Niet alleen met advies en begeleiding, maar misschien ook met een aanvullende periodieke uitkering. 

Aanvullende periodieke uitkering

De overheid kan jouw inkomen dan maximaal een jaar lang aanvullen tot bijstandsniveau. Dit geeft jou de ruimte om alles netjes af te ronden. Als de uitkering afloopt, moet het bedrijf ook daadwerkelijk beëindigd zijn. Deze uitkering is een renteloze geldlening. Of je deze lening geheel of gedeeltelijk moet terugbetalen, ligt aan jouw inkomen en het inkomen van een eventuele partner.

IOAZ-uitkering

Ben je 55 jaar of ouder? Misschien heb je recht op een IOAZ-uitkering. De IOAZ is er voor oudere zelfstandig ondernemers die stoppen met ondernemen, omdat ze te weinig inkomsten uit hun eigen bedrijf hebben. Je kunt in aanmerking komen voor de IOAZ-uitkering als je de afgelopen tien jaar hebt gewerkt, waarvan in ieder geval de laatste drie jaar als ondernemer.

Maar let op!! Deze uitkering moet je aanvragen voordat je met je bedrijf stopt. Neem hierover contact op met één van de Accountmanagers Zelfstandigen van de gemeente Midden-Groningen.

Contactgegevens Accountmanagers Zelfstandigen

De Accountmanagers Zelfstandigen van de gemeente Midden-Groningen zijn: