Financiële ondersteuning (startende) ondernemers

Zit u in de bijstand en wilt u een eigen bedrijf beginnen? Heeft u een onderneming en verdient u niet genoeg om rond te komen? Of moet u investeren en kunt u het geld hiervoor niet rond krijgen?

Ondersteuning voor ondernemers!

Door de lockdown worden wederom veel ondernemers hard geraakt. Veel ondernemers bellen ons over inkomensondersteuning. Vorig jaar kenden we een inkomensondersteuning in de vorm van TOZO. Deze TOZO-regeling wordt vooralsnog niet verlengd. Uiteraard staan wij klaar om u te helpen waar wij kunnen.

Loket Zelfstandigen

Via het Loket Zelfstandigen kunnen wij u hulp bieden bij geldzorgen, het versterken van uw onderneming en bij het vinden van (tijdelijk) werk in loondienst.  Kijk voor meer informatie op www.midden-groningen.nl/loket-zelfstandigen of neem contact met ons op via loketzelfstandigen@midden-groningen.nl.

BBZ Light

Het kabinet heeft eerder besloten de uitvoering van bijstandverlening (BBZ) aan zelfstandige tot april 2022 te vereenvoudigen, zodat zelfstandigen eenvoudiger aanspraak kunnen maken op financiële steun. 

Deze regeling lijkt op de eerdere TOZO-regeling maar er zijn 2 belangrijke verschillen namelijk;

  • De levensvatbaarheidstoets:
    Om in aanmerking te komen voor de Bbz moet een bedrijf of zelfstandig beroep levensvatbaar zijn. Dit wordt bij de Bbz getoetst, bij de Tozo gebeurde dat niet.
  • De kostendelersnorm:
    de hoogte van de Bbz is afhankelijk van het aantal huisgenoten van 21 jaar of ouder. Hoe meer huisgenoten van 21 jaar of ouder, hoe lager uw uitkering. Dit was niet het geval bij de Tozo.

Op andere punten verschilt de Tozo niet van de vereenvoudigde Bbz en gelden dezelfde voorwaarden.

Wilt u meer informatie?

Wilt u weten of u mogelijk in aanmerking komt voor deze Bbz-regeling?
kijk dan op: www.krijgikbbz.nl.

Contact

Wilt u meer informatie dan kunt u bellen met:

Johannes Christiaanse 0598 - 37 37 59

Bob Kempinga  0598 - 37 37 23

Wijzigingsformulier Participatiewet, Bbz en IOAW/IOAZ

Wijzigingen in uw inkomen, vermogen en leefsituatie zijn van invloed op uw uitkering. U bent verplicht deze gegevens aan BWRI door te geven. Dit kunt u doen door het wijzigingsformulier Participatiewet, Bbz en IOAW/IOAZ in te vullen. Twijfelt u of u iets wel of niet moet doorgeven? In de folder uitkering en doorgeven van wijzigingen staat wat belangrijk is voor de uitkering.

Wijzigingsformulier Participatiewet, Bbz en IOAW/IOAZ

Folder uitkering en doorgeven van wijzigingen

Als u een gemeentelijke uitkering heeft, bent u verplicht om alle wijzigingen door te geven die van invloed kunnen zijn op uw uitkering. In deze folder wordt uitgelegd welke wijzigingen u moet doorgeven. Als u wijzigingen niet (op tijd) doorgeeft, heeft dat negatieve gevolgen voor uw uitkering en krijgt u een boete.
U moet de wijzigingen direct doorgeven, maar in ieder geval binnen 7 dagen na de wijziging.

Folder uitkering en doorgeven van wijzigingen

Financiële ondersteuning voor startende ondernemers

Zit u in de bijstand en wilt u een eigen bedrijf beginnen? Heeft u een onderneming en verdient u niet genoeg om rond te komen? Of moet u investeren en kunt u het geld hiervoor niet rond krijgen?
In bijgevoegde folder staat wat BWRI van de gemeente Midden-Groningen voor u kan doen.

Folder Financiële ondersteuning voor startende ondernemers