Energietoeslag

Eind 2021 maakte het vorige kabinet bekend 3,2 miljard euro te steken in een verlaging van de energiebelasting. Ook werd een eenmalige energietoeslag van ongeveer 200 euro per huishouden aangekondigd om de gevolgen voor mensen met een inkomen rond bijstandsniveau te verzachten. Dat geldt ook voor ouderen met lage inkomens. Deze eenmalige regeling wordt nu verhoogd naar 800 euro per huishouden. Het kabinet en gemeenten streven ernaar om de toeslag zo spoedig mogelijk aan huishoudens uit te keren.

Wat is energietoeslag

De energieprijzen zijn de afgelopen periode enorm gestegen. Het rijk wil mensen met een laag inkomen daarin tegemoetkomen. Deze tegemoetkoming bestaat uit een éénmalige toeslag van 800 euro.

Wanneer heeft u recht op de energietoeslag?

  • U bent Nederlander of verblijft rechtmatig in Nederland;
  • U bent 21 jaar of ouder;
  • U woont en staat ingeschreven in Midden-Groningen;
  • Uw (gezamenlijke) inkomen is de afgelopen 3 maanden gelijk aan of lager dan 125% van de toepasselijke bijstandsnorm*

*De hoogte van de toepasselijke bijstandsnorm is afhankelijk van uw woonsituatie. Zie onderstaande tabel voor de inkomensgrens voor de meest voorkomende normen:

Gezinssamenstelling

21 jaar tot AOW-leeftijd

Vanaf de AOW-leeftijd

Alleenstaand(e) (ouder)

€ 1.296,41

€ 1.440,51

Samenwonend/getrouwd

€ 1.852,00

€ 1.950,52

Bovenstaande bedragen zijn al omgerekend naar 125% van de betreffende norm.

Hoe krijg ik deze toeslag?

Inwoners met een bijstandsuitkering

Heeft u een uitkering van BWRI en woont u in de gemeente Midden-Groningen? Dan ontvangt u de energietoeslag in april automatisch op uw rekening. U hoeft hier verder niets voor te doen.

Inwoners met een laag inkomen zonder bijstandsuitkering

Heeft u geen uitkering van BWRI, maar wel een laag inkomen? U kunt de toeslag aanvragen onderaan deze pagina.

Vul de gegevens in en onderteken het formulier. U kunt het ons dan mailen via emailadres energietoeslag@bwri.nl, per post toesturen of in de brievenbus doen bij:  BWRI Inkomen en Voorzieningen
Haydnlaan 2, 9603 AS Hoogezand

Heeft u vragen? Bel dan met 0598 - 37 37 00 of mail naar energietoeslag@bwri.nl.

Aanvragen

Aanvraagformulier Eenmalige energietoeslag 2022