Bijzondere bijstand medische kosten

Geen bijzondere bijstand meer voor medische kosten

Vanaf 2021 kunt u geen bijzondere bijstand meer krijgen voor medische kosten. Wilt u wel een vergoeding? Kies dan voor de Collectieve Aanvullende Ziektekostenverzekering (CAZ) van de gemeente en Menzis.

Wat gaat er veranderen?

Heeft u medische kosten? Dan kunt u soms bijzondere bijstand krijgen als u niet meedoet aan de CAZ. Voorbeelden zijn kosten voor een bril, tandarts, orthodontie, medicijnen of dieetkosten. Neemt u wel deel aan de CAZ dan krijgt u een vergoeding van Menzis.

Vanaf 2021 kunt u hier geen bijzonder bijstand meer voor krijgen. Wilt u deze vergoedingen wel? Dan kunt u meedoen aan de CAZ.

Wat zijn de voordelen van de CAZ?

  • De gemeente betaalt mee aan de CAZ. Daardoor is het een uitgebreide verzekering. De CAZ vergoedt heel veel medische kosten en eigen bijdragen.
  • Kiest u voor het hoogste aanvullende pakket? Dan betaalt de gemeente uw verplicht eigen risico. Dat is in 2023 € 385,-.
  • U krijgt een korting van 5% op de basisverzekering en 9% op de aanvullende verzekering.

Meer informatie

Kijk op www.gezondverzekerd.nl voor meer informatie.

Of bel met Menzis: 088 – 222 40 80. 

Heeft u hulp nodig? Menzis, Humanitas Paperaszó en Menzis helpen u graag. Kijk voor meer informatie bij Inkomen en voorzieningen > Collectieve aanvullende ziektekostenverzekering.