Uitstel betaalverplichting lening bedrijfskapitaal Tijdelijke ondersteuning zelfstandige ondernemers (Tozo)

Nu de coronacrisis voortduurt verkeren veel ondernemers nog steeds in een moeilijke situatie.

Wat was de oude betaalverplichting?

  • Per 1 januari 2022 zou gestart worden met het aflossen van het bedrijfskapitaal (inclusief rente).
  • De rente-opbouw van 2% per maand is gestart vanaf de datum van uitbetaling van het bedrijfskapitaal. De rente zou doorlopen tot het einde van de aflossingsperiode.
  • Het bedrijfskapitaal zou in 5 jaar afgelost worden. Die 5 jaar gaat in vanaf de uitbetaling van het bedrijfskapitaal.

Wat gaat er veranderen?

  • Het bedrijfskapitaal moet nu vanaf 1 juli 2022 afgelost worden (eerder mag wel).
  • Ook de opgebouwde rente van 2% per maand hoeft pas vanaf 1 juli betaald te worden.

De rente-opbouw loopt niet door in de periode van 1 januari tot 1 juli 2022, maar wel weer vanaf 1 juli 2022.

  • Vanaf de uitbetaling van het bedrijfskapitaal wordt het bedrijfskapitaal in 6 jaar tijd afgelost.

Ondernemers krijgen vóór 1 juli 2022 een brief van ons. Hierin staat het bedrag vermeld dat vanaf 1 juli 2022 per maand betaald moet gaan worden en het aantal maanden waarin afgelost moet worden.

Waarom verandert de betaalverplichting?
Door de verscherpte maatregelen is het voor veel zelfstandig ondernemers moeilijk om vanaf 1 januari 2022 de lening af te lossen. Daarom is de betaalverplichting landelijk uitgesteld en geven we langer de tijd om af te lossen.

Eerder aflossen?
De afgelopen maanden hebben wij contact gezocht met de ondernemers die een bedrijfskapitaal hebben ontvangen. Wij hebben afspraken gemaakt over de betalingsverplichting vanaf 1 januari 2022.   Deze afspraken zijn geen verplichting meer maar mogen nagekomen worden indien ondernemers dit prettig vinden.

Heeft u nog vragen neem dan contact met ons op!
Dit kan per mail via info@bwri.nl of op telefoonnummer 0598 - 37 37 00.