Geslaagde werkconferentie re-integratie

Op maandag 3 juni organiseerde BWRI een geslaagde werkconferentie over re-integratie. Samen met Werkpro, Kwartier Zorg & Welzijn en Humanitas. Op deze bijeenkomst waren bijna 100 personen van ongeveer vijftien organisaties. Wethouder Evert Offereins opende de bijeenkomst. Hij vertelde: “Er zijn veel voorzieningen om inwoners te helpen actief te worden in de samenleving. Door kennis en ervaring uit te wisselen komen meer inwoners op de passende plek. Op een plek waar waardering is voor de talenten van inwoners.”

Sprekers

Tijdens de bijeenkomst waren er verschillende sprekers. Ook waren er er rondetafelsessies over werk en begeleiding naar verschillende soorten werk. De sprekers vertelden dat het belangrijk is om inwoners met waardigheid en gelijkwaardigheid te behandelen. Ook is het belangrijk dat àlle inwoners mee kunnen doen in de samenleving.

Nieuw re-integratiebeleid

De reden voor de werkconferentie was het nieuwe re-integratiebeleid van de gemeente Midden-Groningen. In dit beleid staat dat de gemeente er niet alleen is voor inwoners met een uitkering. De gemeente wil ook hulp bieden aan inwoners zonder uitkering die op zoek zijn naar werk. Bijvoorbeeld omdat zij graag iets anders zouden willen gaan doen. Of op zoek zijn naar een baan met een vast contract. Of omdat ze meer uren willen werken of aangepast werk zoeken. Er is begeleiding op de werkplek mogelijk. Voor werkgevers zijn er loonkostensubsidies.

Meer doen voor alle inwoners

Op 3 juni bespraken de organisaties hoe zij samen meer kunnen doen voor àlle inwoners van de gemeente Midden-Groningen die een wens hebben bij het vinden van werk of aangepast werk. Praktijkleren en bij- en omscholing is mogelijk. Op dinsdag 4 juni werd het nieuwe beleid vastgesteld door de gemeenteraad. De volgende maanden wordt het beleid verder uitgewerkt.

Foto's werkconferentie BWRI