Aanvullende bijdrage voor kinderopvang aanvragen

Bent u alleenstaande ouder en ontvangt u een bijstandsuitkering? Gaat uw kind naar de kinderopvang? In een aantal gevallen heeft u recht op vergoeding van de eigen bijdrage.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het aanvragen van een aanvullende bijdrage voor kinderopvang zijn:

  • u bent alleenstaande ouder;
  • u ontvangt bijstand van de gemeente Midden-Groningen;
  • er zijn geen andere opvang mogelijkheden voor uw kind(eren);
  • de kosten van de eigen bijdrage weegt op tegen uw salaris;
  • kunnen de kosten uit de financiële voordelen van het werk betaald worden?
  • we gaan altijd uit van de goedkoopste oplossing; 
  • u werkt in deeltijd of u volgt een traject naar werk waarvan de verwachting is dat u binnen een jaar werk heeft. 

Aanpak

U kunt de aanvullende bijdrage voor kinderopvang aanvragen via uw werkcoach van BWRI. Uw werkcoach beoordeelt of u recht heeft op een vergoeding. De werkcoaches hebben geen telefonisch spreekuur. U kunt telefonisch contact opnemen via 0598-373700 of mailen naar reintegratie@bwri.nl.

Voor vragen over de aanvullende bijdrage voor kinderopvang kunt u contact opnemen met uw werkcoach van BWRI.