Nieuwkomers

Inburgeren en meedoen in Midden-Groningen

Bent u vanuit het buitenland naar Nederland gekomen? De gemeente Midden-Groningen vindt het belangrijk dat u snel de taal leert en meedoet. Dit heet inburgeren. Komt u van buiten de Europese Unie (EU) dan moet u verplicht inburgeren. U moet zelf een inburgeringstraject inkopen en regelen. U krijgt van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) een brief als u onder de Wet Inburgering valt. Informatie hierover vindt u op www.inburgeren.nl en www.duo.nl.

Bij het inburgeren leert u de taal en u leert hoe we in Nederland samenleven en werken. Daardoor kunt u sneller meedoen in Midden-Groningen. Hierdoor komt u eerder aan het werk en gemakkelijker met mensen in gesprek. Met uw buren, in winkels, op school, bij de huisarts, op het werk en bij het sporten.

 

Statushouders

Heeft u een asielstatus? Dan helpen wij u om u snel thuis te voelen in Midden-Groningen en mee te doen in onze samenleving. Humanitas in Midden-Groningen helpt u met praktische zaken op het moment dat u in onze gemeente komt wonen. Zoals het regelen van inkomen en verzekeringen en het zoeken van een school voor uw kinderen. Humanitas biedt maatschappelijke begeleiding aan u als nieuwkomer zodat u de weg weet. De hulp van Humanitas is gericht op het vergroten van uw zelfredzaamheid en het meedoen in de samenleving.

Humanitas geeft samen met de gemeente de introductiecursus ‘Thuis in Midden-Groningen’.

Hier leert u als asiel-statushouder meer over uw leven in Nederland. Er worden belangrijke waarden van de Nederlandse democratie en grondwet geleerd. U ondertekent aan het eind van de cursus de Participatieverklaring. U volgt deze cursus als u asiel-statushouder bent en ouder dan 18 jaar.

Hulp van BWRI

BWRI maakt afspraken met u over uw traject richting inburgering en participatie. Samen met een werkcoach maakt u een plan om snel te integreren. In dit plan spreekt u samen af naar welke school voor inburgering u gaat en hoe u werk of een opleiding vindt. Het plan is erop gericht om zo snel mogelijk onafhankelijk te worden van een bijstandsuitkering.

We maken een plan met alle statushouders die een bijstandsuitkering van BWRI ontvangen.

Gezinsmigranten

Bent u naar Nederland gekomen in het kader van gezinsvorming en bent u ouder dan 18 jaar? Ook dan moet u inburgeren. U krijgt een brief van DUO. De participatieverklaring is een onderdeel van uw inburgeringsexamen. Deze moet u ondertekenen. Gemeente Midden-Groningen biedt u samen met Humanitas een workshop aan over belangrijke Nederlandse waarden. U leert meer over de democratie en de grondwet. Na de workshop kunt u de participatieverklaring ondertekenen. Gemeente Midden-Groningen nodigt u uit om aan deze workshop mee te doen. In 2020 zijn de kosten voor het traject € 150.

Nieuwe Wet inburgering

In 2021 komt er een nieuwe Wet inburgering. Statushouders en gezinsmigranten die dan in Midden-Groningen komen wonen, vallen onder deze wet. In 2020 voert Midden-Groningen een pilot uit om de nieuwe leerroute ‘Zelfredzaamheidsroute’ uit te testen.

Financiële ondersteuning voor (startende) ondernemers

Zit u in de bijstand en wilt u een eigen bedrijf beginnen? Heeft u een onderneming en verdient u niet genoeg om rond te komen? Of moet u investeren en kunt u het geld hiervoor niet rond krijgen? In bijgevoegde folder staat wat BWRI van de gemeente Midden-Groningen voor u kan doen.

Folder Financiële ondersteuning voor (startende) ondernemers

LET OP!! Alle locaties van BWRI zijn vanwege de coronapandemie tot nader order gesloten. Zie ook de melding op de homepagina en in de Regiokrant.

BWRI contactgegevens:

0598 - 37 37 00

info@bwri.nl

KvK: 70476047

BTW: NL 8255 61 383 B.02

Privacyverklaring

 

Afdeling Inkomen en Voorzieningen
Postadres: Postbus 50, 9610 AB Sappemeer
Bezoekadres: Haydnlaan 2, 9603 AS  Hoogezand
Openingstijden: maandag t/m donderdag 8.30 - 16.00 uur en vrijdag 8.30 - 12.30 uur
Telefonisch spreekuur: maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 9.30 uur en van 13.30 tot 14.30 uur (op vrijdagmiddag is er geen spreekuur).

 

Afdeling Re-integratie en Werkbedrijf
Postbus 50, 9610 AB Sappemeer
Bezoekadres: Molenraai 1, 9611 TH Sappemeer
Bezoekadres: Vosholen 119, 9611 TE Sappemeer
Openingstijden: maandag t/m donderdag 8.30 - 16.00 uur en vrijdag 8.30 - 12.30 uur

Heeft u vragen voor Inkomen en voorzieningen, dan kunt u deze mailen naar:
inkomenvoorzieningen@bwri.nl

Heeft u vragen voor Re-integratie, dan kunt u deze mailen naar:
reintegratie@bwri.nl

Heeft u vragen voor het Werkbedrijf dan kunt u deze mailen naar:
werkbedrijf@bwri.nl

Heeft u vragen voor de Kringloopwinkel dan kunt u deze mailen naar:
kringloop@bwri.nl