PostNL

PostNL heeft een distributiecentrum geopend op bedrijvenpark Rengers in Kolham. PostNL besteed op depot Kolham een gedeelte van de sortering uit aan BWRI uit Sappemeer. BWRI detacheert mensen uit de sociale werkvoorziening en (langdurig) werkzoekenden.

Belangrijk onderdeel van de sortering is het opvoerproces. Onder toezicht van een aantal teamleiders verzorgen zij een aantal taken. Vanaf de rolcontainers plaatsen zij de pakketten op de juiste wijze (met de barcode aan de bovenkant) op de sorteerband. 

Tevens zullen ze zich actief bezig houden met het laden en lossen van transport. Ook krijgen ze de taak als zogenaamde “runner”. Een “runner” haalt foutlopers op bij de chauffeur en zorgt ervoor dat deze bij de planbalie terecht komen.