Verkorte aanvraag Participatiewet

Waar heb ik recht op?

U kunt volstaan met het Verkort aanvraagformulier Participatiewet Midden-Groningen als:

  • Uw uitkering eerder binnen 6 maanden is beëindigd om reden van werkaanvaarding

  • Er sprake was van een uitsluiting (anders dan studie) en u binnen 30 dagen na de uitsluiting opnieuw een beroep op bijstand doet

  • U binnen 6 maanden na de beëindiging van uw uitkering onvoldoende vakantiedagen heeft opgebouwd om een opgelegde vakantieperiode te overbruggen

Geldt geen enkele van de opgesomde punten voor u, dan moet u bij het UWV Werkbedrijf een aanvraag op werk.nl indienen.

Voor de ingangsdatum van de uitkering is het heel belangrijk dat u zo snel mogelijk aanvraagt. De bijstand wordt in de regel niet eerder toegekend dan vanaf de datum van uw melding.

Welke bewijsstukken zijn nodig?

  • Laatste bankafschrift van al uw rekeningen (inclusief die van uw minderjarige kinderen)

  • Meest actuele salarisstrook en ontslagbewijs

  • Voor zover van toepassing ontslagbewijs detentie

  • Van alle inkomsten die u nog hebt

Het verkort Aanvraagformulier Participatiewet Midden-Groningen (pdf) kunt u downloaden via de aparte rubriek "Aanvraagformulieren". 

LET OP!! Alle locaties van BWRI zijn vanwege de coronapandemie tot nader order gesloten. Zie ook de melding op de homepagina en in de Regiokrant.

BWRI contactgegevens:

0598 - 37 37 00

info@bwri.nl

KvK: 70476047

BTW: NL 8255 61 383 B.02

Privacyverklaring

 

Afdeling Inkomen en Voorzieningen
Postadres: Postbus 50, 9610 AB Sappemeer
Bezoekadres: Haydnlaan 2, 9603 AS  Hoogezand
Openingstijden: maandag t/m donderdag 8.30 - 16.00 uur en vrijdag 8.30 - 12.30 uur
Telefonisch spreekuur: maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 9.30 uur en van 13.30 tot 14.30 uur (op vrijdagmiddag is er geen spreekuur).

 

Afdeling Re-integratie en Werkbedrijf
Postbus 50, 9610 AB Sappemeer
Bezoekadres: Molenraai 1, 9611 TH Sappemeer
Bezoekadres: Vosholen 119, 9611 TE Sappemeer
Openingstijden: maandag t/m donderdag 8.30 - 16.00 uur en vrijdag 8.30 - 12.30 uur

Heeft u vragen voor Inkomen en voorzieningen, dan kunt u deze mailen naar:
inkomenvoorzieningen@bwri.nl

Heeft u vragen voor Re-integratie, dan kunt u deze mailen naar:
reintegratie@bwri.nl

Heeft u vragen voor het Werkbedrijf dan kunt u deze mailen naar:
werkbedrijf@bwri.nl

Heeft u vragen voor de Kringloopwinkel dan kunt u deze mailen naar:
kringloop@bwri.nl