Opdoen werkervaring

De jongeren gaan 3 dagen per week aan de slag binnen de verschillende afdelingen (deel-projecten) die beschikbaar zijn binnen het BWRI (een concrete opsomming volgt in een later stadium). Hierbij werken zij onder begeleiding van de al aanwezige werkleiders. In principe is het mogelijk voor de jongere om te switchen binnen de verschillende werksoorten. Er is een flexibele instroom mogelijk en aan de deelname binnen het totale jongeren project wordt als maximale trajecttijd 3 maanden aangehouden.

Het opdoen van werknemersvaardigheden (op tijd komen, collegialiteit, een werkdag maken, leiding aanvaarden, veilig werken, etc.) en het opdoen van werkervaring in diverse werkbranches staan centraal binnen dit onderdeel van het projectproject. Tevens kan men op deze wijze ook ervaren wat er in verschillende werksoorten  qua praktische vaardigheden en houding en gedrag nodig is. Het gaat om het individueel opdoen van werkervaring, praktische vaardigheden en kennis van de werksoort.

Als tijdens de deelname blijkt dat er te ernstige belemmeringen zijn om 3 dagen te kunnen werken binnen het project dan wordt de deelnemer (tijdelijk) uit het project gehaald en wordt hij verwezen naar een hulpverlening/zorgtraject op maat. Dit traject wordt in werking gezet door de werkcoach.