Route arbeidsontwikkeling

8 dagen of 8 dagdelen

Aan jongeren wordt 1 dag (of dagdeel) per week een groepsprogramma geboden met informatie, voorlichting en praktische trainingen over allerlei werk gerelateerde onderwerpen. Dit gebeurt in een cyclus van 8 weken. Er is tussentijdse instroom mogelijk.

Hierbij moet gedacht worden aan informatie van het werkgeversteam, sollicitatietraining, informatie vanuit GKB, maatschappelijke hulpverlening, scholingsmogelijkheden, e.d. De groepsgrootte voor dit onderdeel is maximaal 15 deelnemers.

De werkvorm is een groepsvorm. In dit onderdeel kunnen een deel van de activiteiten zoals ze vroeger onder Spoorzoeken en Rangeren werden gegeven aan de orde komen. Het belangrijkste is hierbij dat deze activiteiten een directe  relatie moeten hebben met “werk”.

Na afloop weet de jongere:

 • wat zijn keuzemogelijkheden zijn richting opleiding en of betaald werk zijn.
 • Heeft de jongere geleerd om beter en gericht zelfstandig acties te ondernemen om de gemaakte keuzes te kunnen uitvoeren. Zoals b.v. aanmelden bij de juiste opleiding, benadering werkgevers voor vacatures, voeren sollicitatiegesprekken.

Instrumenten

 • Werkwinkel
 • Het bieden van trainingen en workshops.
 • Scholing
 • Detacheringen, begeleid werken en loonkostensubsidie
 • Jobcoaching van de werknemer en werkgever ( het ontzorgen van de werkgever)
 • Mobiliteit centrum: actueel aanbod van vacatures, werkervaringsplekken en projecten
 • Werkgeversbenadering: maatwerk en vraaggericht werken
 • Jobhunting
 • Jongeren zonder startkwalificatie.
 • Uitvoeren van loonwaardebepalingen
 • Nazorg