Extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers en zzp-ers

Extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers en zzp-ers

Zelfstandige ondernemers die door de Coronacrisis financiële problemen hebben kunnen een beroep doen op de gemeente. De regering heeft extra tijdelijke maatregelen getroffen voor ondernemers, bedrijven en  ZZP-ers.

Er kan een financiële ondersteuning aangevraagd worden voor levensonderhoud. Dan vult de gemeente het inkomen aan tot het sociaal minimum. En als er sprake is van liquiditeitsproblemen dan kan er een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd.

De maatregel in het kort:

- De toets op levensvatbaarheid die het Bbz kent wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is.

- Daarmee wordt binnen 4 weken voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt.

- De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsamenstelling. Maximumbedrag is € 1500 per maand (netto).

- Deze versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157,-.

- De inkomensondersteuning voor levensonderhoud wordt ‘om niet’ verstrekt; u als ondernemer weet dus zeker dat deze niet later terugbetaald hoeft te worden.

- Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets.

- Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt een mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen.

- Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal zal een lager rentepercentage dan thans in het Bbz geldt worden gehanteerd.

Voor wie geldt deze nieuwe regeling?

- gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd;

- woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland;

- Nederlander of daarmee gelijkgesteld;

- het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend;

- voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;

- is vóór 17 maart 2020, 18.45,gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, dat wil zeggen minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep.

- woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd

Aanvragen is mogelijk; de regeling moet nog wel verder worden uitgewerkt.

De gemeente kan uw aanvraag in behandeling nemen. We verwachten dat de exacte uitvoeringsvoorschriften van de regeling binnen 1 à 2 weken bekend zijn.

Een voorschot op de regeling voor levensonderhoud is wel mogelijk

We kunnen ons voorstellen dat u niet kunt wachten op de afhandeling van uw aanvraag omdat u nu al te weinig financiële middelen heeft om van te leven.  U kunt daarom een voorschot vragen en dan verstrekt de gemeente u een voorschot van maximaal  € 250,- op de regeling.

Hiervoor gebruikt u ook het formulier “Aanvraag Bbz levensonderhoud Corona”.

BWRI voert de aanvragen uit

BWRI voert de regeling uit voor Midden-Groningen. U kunt het aanvraagformulier “Aanvraag Bbz levensonderhoud Corona” downloaden. U kunt ook een exemplaar afhalen bij de balie aan de Haydnlaan of ons vragen u het formulier toe te zenden.

Dit is tevens het formulier om een voorschot aan te vragen.  

U kunt het ingevulde formulier en de gevraagde bewijsstukken mailen naar Bbzcoronamaatregelen@bwri.nl

U kunt het ook in de brievenbus deponeren aan de:  

BWRI Inkomen en Voorzieningen
Haydnlaan 2, 9603 AS Hoogezand
Openingstijden
maandag t/m donderdag 08:30 – 16:00 uur
vrijdag 08:30 – 12:30 uur.

Hoe nu verder?

We wachten de verdere uitwerking van de regeling af. Zodra hier iets over bekend zetten wij deze informatie op de website. We gaan dan ook aan de slag met de afhandeling van uw aanvraag.  

Wanneer u nog vragen hebt kunt u bellen met 0598 373700 of mailen met Bbzcoronamaatregelen@bwri.nl

Voor vragen en antwoorden van de Rijksoverheid over de regeling kunt u terecht op deze link:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/financiele-maatregelen/tozo

Noodloket ondernemers

Ondernemers bellen ons met vragen over het “Noodloket”.  Deze regeling wordt echter uitgevoerd door de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) en niet door de gemeente.

Informatie over het noodloket

Voor ondernemers die getroffen worden door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis komt er een tegemoetkoming voor de eerste nood, met als officiële naam 'Beleidsregel tegemoetkoming schade COVID-19'.

Er komt een tegemoetkoming voor de eerste nood bij ondernemers die zijn getroffen als gevolg van overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet geheel of grotendeels zien verdwijnen. Dit zijn de ondernemers die hun zaak e/o werkzaamheden voorlopig moeten stopzetten. Denk hierbij aan kappers, de horeca, evenementenbureaus, de cultuursector en anderen die mogelijk in de problemen komen vanwege de 1,5 meter afstandseis.  

Bedrijven lopen niet alleen inkomsten mis;  soms zijn er extra (administratieve) kosten, bijvoorbeeld voor het terugbetalen van kaartjes voor geannuleerde evenementen. De vaste lasten lopen intussen gewoon door, en uitgaven zijn in veel gevallen al gedaan.

Nog niet alle details van de regeling zijn bekend. De regeling wordt nu uitgewerkt en met spoed voorgelegd aan de Europese Commissie voor de beoordeling op (geoorloofde) staatssteun.

Zodra ze bekend zijn, plaats het RVO deze op hun website.

Wat weten we nu al wel over de regeling;

  • Het betreft een eenmalig vast bedrag van € 4000 voor de periode van 3 maanden.

  • Het gaat om ondernemingen met een fysieke inrichting buiten het eigen huis.

  • De voorwaarden worden op dit moment uitgewerkt; indien nodig worden de voorwaarden geactualiseerd.

  • Er komt een overzicht van bedrijven die hiervoor in aanmerking komen; indien nodig zal het Rijk dit overzicht actualiseren.

Informatie over het noodloket

U kunt altijd bij BWRI terecht met uw vragen maar we adviseren en verwijzen u voor de meest actuele informatie en de stand van zaken naar :  

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19

Inkomen en voorzieningen

Onder Inkomen en voorzieningen vindt u informatie over uitkeringen, tegemoetkomingen in uw inkomen of hulp als u het financieel moeilijk hebt.

Uw ontvangt uw uitkering op de 30e van de maand.

Zoekt u informatie over de "Gemeentelijke Kredietbank", klik hieronder op de button Gemeentelijke Kredietbank.

 

 

 

Meest voorkomende bijstandsnormen 1  januari 2020

Hieronder staan de normen van 1 januari 2020 die het meeste voorkomen. Het kan zijn dat uw situatie net een beetje anders is en dat u een andere norm heeft dan hier staat. Voor vragen kunnen u terecht bij uw casemanager beheer.

 

Heeft u fraude tips?

Als iemand bijstand ontvangt zijn er regels waar men zich aan moet houden. Gelukkig doet bijna iedereen dit. Een enkeling doet helaas niet precies wat afgesproken is over deze regels. Dan krijgt deze persoon bijstand terwijl dat niet nodig is. Dit noemen we fraude. 

Iemand die fraudeert  krijgt ten onrechte gemeenschapsgeld. Andere mensen die het echt nodig hebben worden hier vaak op aangekeken. Daarom doen wij er alles aan om fraude te voorkomen.
 

Voorbeelden van bijstandsfraude zijn:

- zwart werken;

- het verzwijgen van samenwonen;

- inschrijven op een adres waar hij of zij niet woont;

- niet opgeven van vermogen (in binnenland en buitenland).

Heeft u het vermoeden dat iemand uit de gemeente Midden-Groningen fraudeert met bijstand? Dan kunt u dit doorgeven op het mailadres: handhaving@bwri.nl.

Wilt u dan zoveel mogelijk concrete feiten doorgeven zoals:

- naam van degene die volgens u fraudeert;

- het (werk)adres;

- de werktijden;

- het kenteken van de auto;

- de werkgever;

- bij samenwonen de naam van de partner.

Wij behandelen uw tips vertrouwelijk. Naar aanleiding van een concrete tip starten wij een onderzoek. We respecteren uw privacy maar ook van degene die volgens u fraudeert. U krijgt daarom geen informatie over het vervolgonderzoek.