Berekenuwrecht Plus

Waar heb ik recht op?

Eenvoudig vergoedingen aanvragen via Berekenuwrecht Plus

Inwoners van Hoogezand-Sappemeer en Slochteren met een laag inkomen kunnen nu digitaal vergoedingen aanvragen. U kunt via Berekenuwrecht Plus aanvragen indienen voor:

- Bijzondere bijstand

- Activiteitenfonds en kindpakket (Hoogezand-Sappemeer) en stimuleringsfonds (Slochteren)

- Individuele inkomenstoeslag

- Individuele studietoeslag

Hou bij uw aanvraag via Berekenuwrecht Plus uw DigID bij de hand.

Bereken uw recht

Waar heb ik recht op?

U wilt weten waar u recht op heeft en op welk bedrag? Dat kan met het programma "Bereken uw recht" van de gemeente Hoogezand-Sappemeer.

Er zijn veel regelingen voor mensen met een lager inkomen. Omdat er heel veel regelingen zijn, is het zelfs voor deskundigen vaak lastig om de weg te vinden. Met het programma "Bereken uw recht" ziet u direct waar u recht op heeft. Het enige wat u hoeft te doen, is antwoord geven op een paar eenvoudige vragen. Het neemt ongeveer vijf tot tien minuten in beslag.U krijgt dan een volledig overzicht van de regelingen waarop u recht hebt, de bedragen waarop u recht hebt en een antwoord op de vraag waar u met uw aanvraag terecht kunt.

U vult het programma anoniem in. De gemeente krijgt uw gegevens dus niet te zien.

Collectieve aanvullende ziektekostenverzekering

Collectieve aanvullende ziektekostenverzekering

De gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde hebben een collectieve aanvullende ziektekostenverzekering voor mensen met hoge zorgkosten en een laag inkomen.

Waar heb ik recht op?

Met deze verzekering bent u uitgebreid verzekerd en u krijgt een premiekorting van de gemeente. Kijk voor meer informatie op:

Aanvragen bijstand voor levensonderhoud

Waar heb ik recht op?

Bent u niet in staat zijn om zelfstandig in uw inkomen te voorzien en heeft u (tijdelijk) inkomensondersteuning nodig? Dan kunt u een aanvraag voor een bijstandsuitkering indienen via www.werk.nl. U bent hiervoor uw Digi-D code nodig.

Na het indienen van de aanvraag vragen wij u binnen twee dagen een e-mail te sturen naar inkomenvoorzieningen@bwri.nl. Vermeld in de e-mail dan uw naam en Burgerservicenummer ter attentie van het Aanvraagteam. Deze e-mail dient als bevestiging van uw bijstandsaanvraag.

Bent u niet in staat een e-mail te sturen dan kunt u ook telefonisch contact opnemen met het Aanvraagteam (tel. 0598-373700). Houdt u dan uw Burgerservicenummer bij de hand.

Zodra wij de bevestiging van u hebben ontvangen, ontvangt u van ons binnen twee werkdagen een brief. In deze brief staat welke gegevens u bij ons moet inleveren. Ook staat in deze brief een datum voor een intakegesprek met een Casemanager van het Aanvraagteam.

Tijdens dit gesprek worden de door u ingeleverde gegevens met u doorgenomen en besproken. Ook zullen in dit gesprek zaken als werk, de aanvraagprocedure en de rechten en plichten die aan de uitkering verbonden zijn aan bod komen.

Voor vragen over het indienen van een bijstandsaanvraag kunt u contact opnemen met het Aanvraagteam via telefoonnummer 0598-373700. Ook kunt u uw vraag mailen naar inkomenvoorzieningen@bwri.nl.

Ontving u eerder al bijstand van ons? En is dit korter dan 6 maanden geleden? Dan is de kans groot dat u snel en gemakkelijk kunt aanvragen met een verkorte aanvraag. Zie hiervoor het onderdeel “verkorte aanvraag”.

Startpunt Geldzaken

Startpunt Geldzaken is een samenwerking van het Nibud en partners, om u te helpen bij uw geldzaken.

Startpunt Geldzaken stelt geldplannen beschikbaar voor huishoudens in verschillende omstandigheden.

De geldplannen helpen u stap voor stap op weg, om uw financiën in balans te brengen en te houden.

Geldplan Midden-Groningen Startpunt Geldzaken

Geldplan Midden-Groningen is een handige manier om tips te krijgen over geld. U krijgt tips om uw uitgaven te verminderen en tips om uw inkomsten te verhogen. Daarnaast krijgt u inzicht voor als u geld overheeft en hoe u daar zorgvuldige keuzes in maakt. Mooi meegenomen deze tips, niet laten liggen dus!

Persoonlijk Geldplan 'Kom uit de geldzorgen'

Als u zich zorgen maakt over uw financiële situatie dan kan het persoonlijk plan 'Kom uit de geldzorgen' op Geldplan Midden-Groningen (klik op button hieronder) u hierbij helpen. U krijgt niet alleen een beter overzicht, u krijgt ook allerlei actiepunten aangereikt. Hierdoor komt er weer uitzicht op een toekomst zonder geldzorgen. Als u extra hulp nodig heeft, dan wordt u in het geldplan verwezen naar vrijwilligers op het gebied van thuisadministratie en naar medewerkers van de gemeente Zwolle.

Persoonlijk geldplan 'Beter rondkomen'

Wilt u ook graag dat uw inkomsten en uitgaven beter in balans zijn met elkaar? Dat er niet meer geld uitgaat dan er binnenkomt? Maak dan het persoonlijk plan 'Beter Rondkomen' op Geldplan Midden-Groningen (klik op button hieronder), zodat u vaker geld overhoudt op het einde van de maand.

Persoonlijk geldplan 'Sparen, aflossen of beleggen'

Als u juist geld overheeft maakt u het persoonlijk plan 'Sparen, Aflossen of Beleggen' op Geldplan Midden-Groningen (klik op button hieronder). Hiermee ziet u wat voor u goede keuzes zijn als het om uw geld gaat. Na het beantwoorden van de vragen krijgt u een overzichtelijk verslag.

Voor iedereen

Op midden-groningen.startpuntgeldzaken.nl (klik op button Website startpunt geldzaken) kan iedereen goede tips krijgen. Het is gemaakt voor alle inkomens.

Verkorte aanvraag participatiewet Hoogezand-Sappemeer

Waar heb ik recht op?

U kunt volstaan met bijgevoegd verkort aanvraagformulier als:

- Uw uitkering eerder binnen 6 maanden is beëindigd om reden van werkaanvaarding.

- Sprake was van een uitsluiting (anders dan studie) en binnen 30 dagen na de uitsluiting doet u opnieuw een beroep op bijstand.

- Gaat verhuizen van Slochteren naar Hoogezand-Sappemeer (of andersom).

- Als u binnen 6 maanden na de beëindiging van uw uitkering onvoldoende vakantiedagen heeft opgebouwd om een opgelegde vakantieperiode te overbruggen.

Geldt geen enkele van de opsomming voor u, dan moet u bij het UWV Werkbedrijf een aanvraag op werk.nl indienen.

Voor de ingangsdatum van de uitkering is het heel belangrijk dat u zo snel mogelijk aanvraagt. De bijstand wordt in de regel niet eerder toegekend, dan vanaf de datum van uw melding.

Welke bewijsstukken zijn nodig?

- Laatste bankafschrift van al uw rekeningen (inclusief die van uw minderjarige kinderen).

- Meest actuele salarisstrook en ontslagbewijs.

- Voor zover van toepassing ontslagbewijs detentie.

- Van alle inkomsten die u nog hebt.

Het aanvraagformulier (pdf) kunt u downloaden door hieronder op het formulier te klikken.